Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Vastgoed
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Vastgoed en krijg online een antwoord van de specialist in Vastgoed

Zelf een vraag over Vastgoed? Klik hier.
Meer vragen over Vastgoed.
De huidige beheerder van de rubriek Vastgoed:
Naam: Hans Goosen (MA/COM Nederland)
Bedrijf: Ma/com stad en regio makelaars
Reactiesnelheid: 18 uur
Waardering: 8.5 (van max. 10)
Meer informatie over Hans Goosen (MA/COM Nederland) vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over VastgoedVragen over Vastgoed via RSS. Klik hier.
RSS over Vastgoed op jouw website?Vragen over Vastgoed op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over VastgoedVragen over Vastgoed via E-mail. Klik hier.

Huur verhoging winkelpand

[Gesteld op: 02-07-2009]

Toelichting:
Op 12 juni kreeg ik een brief waarin de verhuurder aangeeft dat de huur per 1 maart 2009 met 3,1% wordt verhoogd. Volgens het huur contract wordt de huur per jaar aangepast aan de hand van prijs index CBS. Kan de verhoging met terug werkende kracht worden ingevoerd en waar wordt de verhoging op gebaseerd? Bij de brief zit een copy van site Higherlevel.nl waar de verhoging wordt gebasseerd op:
CPI huishoudens 2008/CPI huishoudens 2007 x huurprijs=% verhoging van de huur.
Is dit juist?
Antwoord:

Beste vragensteller,

Allereerst wil ik u wijzen op de informatie u u in het kader van uw vraag aantreft op: http://www.mkbservicedesk.nl/897/huurverhoging-bij-middenstandsbedrijfsruimte.htm

Ve rder zal ondertaande tekst u verder kunnen helpen.... Let hierbij vooral op de punten 20.7 t/m 20.9 :

Huurprijswijziging

20.1
Een in 4.5 huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van

het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tenzij het bepaalde in 20.2 van toepassing is, wordt de gewijzigde huurprijs berekend volgens de formule: de gewijzigde

huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de

kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door

het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt

aangepast.

20.2 Indien huurder of verhuurder gebruik wil maken van zijn wettelijke bevoegdheid om, afgezien van de

overeengekomen huurprijsaanpassing als bedoeld in 20.1, nadere vaststelling van de huurprijs te verlangen, stelt hij de

andere partij daarvan bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis uiterlijk zes maanden voor de datum

waarop de herziene huurprijs zal moeten ingaan.

20.3 Wanneer partijen binnen acht weken na verzending van de kennisgeving niet tot overeenstemming zijn gekomen over

de nieuwe huurprijs, vragen zij daaromtrent advies aan drie deskundigen. Elk der partijen benoemt een deskundige. De

beide deskundigen tezamen benoemen de derde deskundige. Bij het opstellen van het advies omtrent de nieuwe huurprijs

hanteren de drie deskundigen dezelfde criteria als die de rechter daarbij moet hanteren. Het oordeel van de derde

deskundige is beslissend als er tussen de deskundigen geen overeenstemming wordt bereikt over de vast te stellen

huurprijs. De deskundigen brengen hun rapport uit binnen zes weken nadat zij hun benoeming hebben aanvaard. Het door

de deskundigen uitgebrachte advies is een advies als bedoeld in artikel 7:304 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Een partij betaalt de

kosten van een door hem benoemde deskundige. De kosten van de derde deskundige worden door huurder en verhuurder

ieder voor de helft gedragen.

20.4 Partijen verbinden zich om binnen 10 dagen na dagtekening van het deskundigenadvies bij elkaar te rade te gaan om

te bezien of alsnog overeenstemming over de nieuwe huurprijs kan worden bereikt. Is die overeenstemming naar het

oordeel van een der partijen niet haalbaar of wordt die overeenstemming niet bereikt tenminste 14 dagen voorafgaande

aan de datum waarop de herziene huurprijs moet ingaan, dan kan de meest gerede partij nadere vaststelling van de

huurprijs door de kantonrechter vorderen.

20.5 Een vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs door de kantonrechter kan uitsluitend vergezeld gaan van het in

20.3 bedoelde deskundigenadvies, welk advies wordt geacht te zijn opgesteld door ter zake deskundigen die door partijen

gezamenlijk zijn benoemd.

20.6 Partijen worden geacht over de benoeming van een deskundige geen overeenstemming te hebben bereikt, indien een

partij van de wederpartij binnen drie weken na dagtekening van het verzoek om tot nadere huurprijsvaststelling over te

gaan, geen opgave heeft ontvangen van een door de wederpartij aangewezen deskundige die de benoeming heeft

aanvaard. Ook worden partijen geacht over de benoeming van een deskundige geen overeenstemming te hebben bereikt

8

als er binnen zes weken na dagtekening van het verzoek tot nadere huurprijsvaststelling geen aan een ieder van hen

bekend gemaakte derde deskundige is benoemd. Bij het ontbreken van overeenstemming tussen partijen over de

benoeming van een deskundige kan de meest gerede partij de benoeming van (een) deskundige(n) aan de rechter vragen.

Alleen deze door de rechter benoemde deskundige(n) brengt/brengen dan het advies omtrent de nadere huurprijs uit.

20.7 Indien de huurprijs door partijen overeenkomstig 20.2 tot en met 20.5 opnieuw is vastgesteld vindt de eerstvolgende

indexering van de huurprijs plaats één jaar nadat de nieuw vastgestelde huurprijs is ingegaan, onder toepassing van de

formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de opnieuw vastgestelde huurprijs, als in 20.2 tot en met 20.5 bedoeld,

vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin

de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor

de kalendermaand waarin de opnieuw vastgestelde huurprijs is ingegaan.

20.8 De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een indexering van de huurprijs leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst

geldende. Die laatst geldende huurprijs blijft ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de

kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast hoger is dan

het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste

huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Alsdan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin

bedoelde kalendermaanden gehanteerd.

20.9 Een geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan huurder geen

afzonderlijke mededeling gedaan.

20.10 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal

een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent

kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is.

De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Beantwoord door:
Hans Goosen (MA/COM Nederland)
profielpagina

Subrubrieken binnen de rubriek Vastgoed:
Bedrijfsruimte
Beheer
Bouwkunde
Geluidsoverlast
Hypotheken
Kadaster
Makelaars
NotariŰle Verkopingen
Ontwikkeling
Software
Taxatie
Vastgoedrecht
VastgoedverhuurGerelateerde vragen aan Huur verhoging winkelpand:

Geen bonus door extraatje in cao.
      [Gesteld in Arbeidsrecht advocaat-Noord Brabant]
2008-09-12 22:10:44
Bedrijf verkopen,maar verhuurder wil niet meewerke
      [Gesteld in Zakelijke Dienstverlening]
2012-03-27 21:45:55
Ik wil graag weten wat mijn rechten zijn?
      [Gesteld in Huurrecht]
2012-08-10 15:29:52
Huurvermindering toepassen
      [Gesteld in Huurrecht]
2012-10-28 21:17:28
Kunnen wij in beroep gaan tegen huurverhoging
      [Gesteld in Huurrecht]
2014-05-26 12:04:14

Gemiddelde score Vastgoed: 8.5 (547x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258155
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+