Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Management » Interim Management » Wet Werk En Bijstand
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Wet Werk en Bijstand en krijg online een antwoord van de specialist in Wet Werk en Bijstand

Zelf een vraag over Wet Werk en Bijstand? Klik hier.
Meer vragen over Wet Werk en Bijstand.
De huidige beheerder van de rubriek Wet Werk en Bijstand:
Naam: Legal2People
Bedrijf: Legal2people
Reactiesnelheid: 14 uur
Waardering: 8.7 (van max. 10)
Meer informatie over Legal2People vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via RSS. Klik hier.
RSS over Wet Werk en Bijstand op jouw website?Vragen over Wet Werk en Bijstand op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via E-mail. Klik hier.

bij WWB-uitkering inhouding alimentatie?

[Gesteld op: 24-05-2009]

Toelichting:
Geachte lezer,

Klopt het dat kinderalimentatie ingehouden wordt door de uitkerende instantie indien een WWB-uitkering wordt ontvangen?
Antwoord:
Geachte vraagsteller,
 
Het is correct dat kinderalimentatie wordt gekort op uw uitkering.
Artikel 31 van de WWB bepaalt wat er wel en niet als inkomsten mag worden gekort:
In uw geval kan dus de kinderalimentatie wel gekort worden. Dat geldt ook voor de alleenstaande ouderkorting. Heeft u echter kinder onder de 5 jaar dan mag men niet de aanvullende alleenstaande ouderkorting korten. Twijfelt u over de juistheid van uw uikering dan kunt u altijd een kopie van uw uitkeringsspecicatie opsturen. Wij kijken er gartis naar!
  Art. 31. Middelen  - 1. Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen worden mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen. In elk geval behoort tot de middelen de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke heffingskorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.-2. Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:
a. de middelen die deze ontvangt ten behoeve van het levensonderhoud van een niet in de bijstand begrepen persoon;
b.
kinderbijslag ontvangen ten behoeve van zijn in of buiten Nederland woonachtige kinderen;
c. de jonggehandicaptenkorting alsmede, voor alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan 5 jaar is, de aanvullende alleenstaandeouderkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de
Wet inkomstenbelasting 2001;
d. tegemoetkomingen in de zin van de
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
e. eigenwoningbijdrage of een bijzondere bijdrage ontvangen op grond van de
Wet bevordering eigenwoningbezit;
f. vergoedingen en tegemoetkomingen, waaronder begrepen de tegemoetkoming ontvangen op grond van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven,¹ voor, alsmede de vermindering of teruggave van, loonbelasting of inkomstenbelasting en van premies volksverzekeringen op grond van kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren, tenzij voor deze kosten bijstand wordt verleend;
g. vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen als bedoeld in hoofdstuk IIa van de
Wet op de loonbelasting 1964, tenzij voor deze vergoedingen en verstrekkingen bijstand wordt verleend;
h. inkomsten uit arbeid van de tot zijn last komende kinderen, alsmede door hen ontvangen uitkeringen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, tenzij het de verlening van bijzondere bijstand betreft voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan van die kinderen;
i. rente ontvangen over op grond van
artikel 34, tweede lid, onderdeel b en c, niet in aanmerking genomen vermogen en spaargelden;
j. een een- of tweemalige premie van ten hoogste €|2196,00 per kalenderjaar, voor zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;
k. een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag;
l. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immateriële schade;
[RW]
m. giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandverlening verantwoord zijn;
n. een uitkering tot levensonderhoud op grond van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die de belanghebbende jonger dan 21 jaar van zijn ouder of ouders ontvangt, voor zover deze uitkering op grond van artikel 12 reeds in aanmerking is genomen bij de vaststelling van het recht op bijzondere bijstand;
o. inkomsten uit arbeid gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van €|184,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt en dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;
p. een financiële tegemoetkoming waarop personen met een ouderdomspensioen op grond van de
Algemene Ouderdomswet recht hebben en een financiële tegemoetkoming waarop personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet recht hebben;
q. de ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, van de
Wet op de loonbelasting 1964 bij een uitvoerder als bedoeld in artikel 19g, derde lid, van die wet opgebouwde voorziening;
r. een uitkering als bedoeld in
artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet of een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 9a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
s. een vergoeding als bedoeld in artikel 18 van de
Wet inburgering voor zover deze niet een vergoeding is als bedoeld in onderdeel f;
t. tegemoetkomingen op grond van de
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
-3. De middelen worden in aanmerking genomen tot het bedrag dat resteert na aftrek van:
a. de daarover door de belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting;
b. de daarover door de belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen dan wel een inhouding die met één of meer van deze premies overeenkomt, alsmede de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in
artikel 41 van de Zorgverzekeringswet;
c. ten laste van de belanghebbende komende verplichte bijdragen ingevolge een pensioenregeling en daarmee vergelijkbare regelingen;
d. andere ten laste van de belanghebbende komende verplichte inhoudingen.
-4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het in aanmerking nemen van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen.
[RW]
bij WWB-uitkering inhouding alimentatie? Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op via onze mail of website.Met vriendelijke groet, Michel en Linda,Legal4People, de specialisten op het gebied van WWB & Wmo
Beantwoord door:
Legal2People
profielpagina


Gerelateerde vragen aan bij WWB-uitkering inhouding alimentatie?:

recht op partneralimentatie ?
      [Gesteld in Advocaten]
2007-03-14 10:03:26
alimentatieberekening bij eenmanszaak/bv?
      [Gesteld in Familierecht]
2009-03-18 11:47:43
Herberekening partneralimentatie.
      [Gesteld in Persoonsrecht en familierecht]
2010-11-30 21:29:25
Aantoonbare partnerallimentatie fraude!
      [Gesteld in Scheidingsadvocaat]
2011-01-26 18:12:57
Vraag over kinderalimentatie en studiebijdrage
      [Gesteld in Alimentatie mediation]
2013-05-15 20:08:55

Gemiddelde score Wet Werk en Bijstand: 8.7 (4703x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+