Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Management » Interim Management » Wet Werk En Bijstand
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Wet Werk en Bijstand en krijg online een antwoord van de specialist in Wet Werk en Bijstand

Zelf een vraag over Wet Werk en Bijstand? Klik hier.
Meer vragen over Wet Werk en Bijstand.
De huidige beheerder van de rubriek Wet Werk en Bijstand:
Naam: Legal2People
Bedrijf: Legal2people
Reactiesnelheid: 14 uur
Waardering: 8.7 (van max. 10)
Meer informatie over Legal2People vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via RSS. Klik hier.
RSS over Wet Werk en Bijstand op jouw website?Vragen over Wet Werk en Bijstand op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via E-mail. Klik hier.

Voor 20072008 een vermogenstoets laten uitvoeren

[Gesteld op: 19-03-2009]

Toelichting:
In 2009 moet ik voor teveel verleende bijstand tussen 15-09-07 en 30-08-08 een bedrag van € 4300 terugbetalen als gevolg van een schadevergoeding uitkering(december 2008). Vanwege de administratieve vertragingen wordt dit in 2009 uitgevoerd. De schadevergoeding wordt toegerekend aan de tijdvakken 2007/8 waarin het geacht “verdient” te zijn. Hiertegen geen bezwaar. Informatie: op 01-09-08 is bij besluit recht op bijstand beëindigd (Het is nog onduidelijk of dit juist is).

De ontvangen schadevergoeding wordt naar het verleden toegerekend en op de bijstand in mindering gebracht. Hierdoor wordt het inkomen per tijdvak verrekend. Daarna is er per tijdvak nog inkomen over omdat het hoger is dan de gekorte bijstand. Dit extra inkomen moet nu voor het volgende tijdvak als vermogen worden beschouwd en een toets moet gemaakt worden. . . op eind augustus 2008 of er op 1 september 2008 vermogen is dat de vrijlatinggrens van € 5425 overstijgt om te beoordelen of er voor september 2008 recht op bijstand bestaat, en zo ja, hoe lang moet er op het vermogen boven de vrijstellinggrens ingeteerd worden (1,5 maal bijstandsnorm). Er zijn voor de periode na 1 september inkomsten componenten verdiend waardoor er een inteerperiode van kracht is. Hiertegen geen bezwaar, maar Gemeente stelt dat men in maart 2009 voor de periode 01-09-08 en 31-12-08 "achteraf" geen hervatting van recht op bijstand in 2008 kan uitvoeren. Uiteraard stel ik dat het wel gedaan mag worden.

Gemeente gaat voor hun voordeel inkomsten naar het verleden verschuiven om te kunnen invorderen maar stelt dat ze achteraf niet herstel van recht op bijstand in 2008 kunnen toetsen. Ze eten dus van twee walletjes!

Vanwege de terugbetaling in 2009 en verrekening naar 2008 werd mijn vermogen in 2008 verminderd en daardoor ontstaat vervroegd hertstel van recht op bijstand. . zeg in oktober 2008 of zo, zodat ik voor oktober-december 2008 nog met terugwerkende kracht recht op bijstand heb.
Ik stel dat de verrekening en inkomsten en vermogen moeten worden beoordeeld IN tijdvak 2008 en met terugwerkende kracht uitgevoerd moet worden.

Indien alle informatie destijds bekend was geweest zou de toets voor herstel van recht op bijstand in september 2008 zijn uitgevoerd. Gemeente geeft op dit punt NIET THUIS. Met herleven recht op bijstand in oktober 2008 zou Gemeente mij achteraf nog ~ € 2500 aan bijstand moeten betalen. Correct?
Zo JA, dan kan ik heden de € 4300 terugvordering naar € 1800 terugbrengen.
Antwoord:
Beste vraagsteller, Het is niet eenvoudig een antwoord hierop te geven omdat wij niet alle details kennen. Echter wij willen het toch proberen.Naar vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (zie onder meer de uitspraak van 4 maart 2003, LJN: AF6329) geldt als uitgangspunt dat, indien recht op schadevergoeding ontstaat door een ongeval, de aanspraken ter zake worden toegerekend aan de periode die aanvangt op de datum van dat ongeval. Dat is slechts anders indien er voldoende, op objectieve gegevens berustende redenen zijn om aan te nemen dat die aanspraken aan een andere, latere periode dienen te worden toegerekend.
In artikel 47, eerste lid, van de Abw is bepaald wat onder inkomen moet worden verstaan. Uit de wetsgeschiedenis van die bepaling komt naar voren dat middelen die over het algemeen periodiek worden ontvangen, zoals inkomsten uit of in verband met arbeid, kunnen worden aangewend voor levensonderhoud waarop de bijstand slechts hoeft aan te vullen en dat ook een eenmalig ontvangen bedrag dat naar zijn aard daarmee overeenkomt als inkomen in aanmerking dient te worden genomen. Een tweede criterium voor het in aanmerking nemen van middelen als inkomen is de periode waarop de inkomsten betrekking hebben. ( zie bijvoorbeeld LJN: AU9495, Centrale Raad van Beroep, 04/4773 NABW.
 Het eerst wat ons opvalt, is dat blijkbaar het inkomen boven de norm als vermogen is aangemerkt. Dit lijkt is niet juist. Ten tweede lijkt het ons niet juist dat u doordat de gemeente pas laat is gaan terugvorderen u blijkbaar in een ongunstiger positie ben belandt.Wij zouden graag de zaak met u bespreken. Neemt u contact met ons op via onze mail legal4people@aol.nl
 
Reactie vraagsteller:
Vriendelijk bedankt voor uw opmerking. Het eerste punt in LJN: AU9495: inkomen toerekenen naar datum van ongeval wordt op minimaal 5 referentiejaren onderschreven en ik ga er van uit. Gemeente ook.
Het tweede punt is cruciaal: Het toerekenen van het inkomen naar specifieke tijdvakken, verspreid over de tijdvakken waarvoor de schadevergoeding bedoeld is bij specifieke toezegging van de verzekeraar staat vast en van rechtswege zou het onontkoombaar moeten zijn dat een toezegging van inkomen voor 2009 (€ 4213) niet in aanmerking genomen mag worden voor terugvordering bijstand verleend in 2007 tot eind augustus 2008 (bijstand beëindigd). Gemeente gaat hier aan voorbij en houdt aan dat op de volle € 8200 ingeteerd moet worden. Hiertegen is bezwaar gemaakt en ik denk dat ik daarin zal slagen maar ik wil het Bezwaar intrekken met een alternatieve methode die vanuit de jurisprudentie te onderbouwen is.
Het overige in LJN: AU9495 is nogal complex. Ik zie echter een nieuw aspect: dat als Gemeente bij aanvang van bijstandverlening na het ongeval en Gemeente weet van het ongeval af dat er dan sprake moet zijn van melding dat de bijstand terugvorderbaar is als er in de toekomst sprake is van een schadevergoeding(een soort lening onder de WWB regels. Dit is niet gebeurd). Omdat dit niet gedaan wordt en Gemeente gaat achteraf vanaf de datum van het ongeval te laat terugvorderen (Op 01-12-08 gemeld dat er een schadeclaim wordt toegekend. Op 10-12-08 gemeld dat schadevergoeding ontvangen is en details aan Gemeente toegestuurd). Terugvorderbesluit t.a.z.v. schadevergoeding op 02-02-09 ontvangen. Het is dus meer dan een jaar later dat terugvorderen op de schadevergoeding gemeld werd. . .hoe snel na mijn melding van ongeval (10 september 2007) moet Gemeente belanghebbende inlichten dat er teruggevorderd zal worden op de schadevergoeding?

Het overige:
Ik heb slechts een voorbeeld gegeven wat ik denk er moet plaats vinden omdat m.i. gemeente al fout zit. Deze zienswijze is nodig om Gemeente af te laten zien van de terugvordering in plaats van het (kostbare) bezwaarbehandeling af te wachten.

Mijn stelling is dat als alternatief Gemeente slechts mag terugvorderen op inkomen dat per tijdvak is toebedeeld aan de periode waarin bijstand is verleend en dat inkomen toebedeeld na deze bijstand periode onaantastbaar is. In mijn geval is dat slechts € 3338 in aanmerking genomen mag worden in plaats van 8200 (zoals Gemeente stelt). Hieruit volgt dat ik als belanghebbende een aantal opties aan Gemeente kan voorleggen om tot een gunstig compromis te sluiten:

1) Het inkomen € 3338 met terugwerkende kracht op 15 september 2007 als vermogen aanmerken, bijstand beëindigen en interen voor 2,5 maanden op €3338 + eigen incidenteel inkomen. Dit is voor mij een gunstige optie en om te proberen met de methode gemeente heeft aangezwengeld met een lager bedrag uit te voeren. Ik prefereer deze optie des te meer omdat het aanvang vermogen op 15-09-07 lager is dan het grensvermogen en dus kan ik de inteerperiode nog inkorten en dat is gunstig voor mij.
2) Het inkomen € 3338 per tijdvak tot eind augustus 2008 vanaf 15-09-07 toebedelen aan de betreffende bijstandperioden en slecht het inkomen op ontvangen bijstand in mindering brengen. Het komt dan voor dat er (bijvoorbeeld) in november 2007 voor € 300 aan bijstand ontvangen is maar er € 600 inkomsten die vanuit de schadevergoeding toebedeeld is aan november. Mijn interpretatie is dat de € 300 bijstand wordt teruggevorderd en dan blijft er voor november 2007 € 300 aan inkomsten over. Mijn inziens, voor tijdvak november is de € 300 extra inkomen dat niet op december 2007 bijstand kan worden teruggevorderd. Deze extra € 300 dient als vermogen bij het vermogen worden opgeteld dat voor 1 december van toepassing was. Vervolgens mag voor december slechts ingevorderd worden ten hoogste van het inkomen dat voor december ontvangen werd. Op deze manier is er een consequente toepassing van het vermogen per tijdvak dat recht op bijstand bepaald en het verdiende inkomen voor elke tijdvak bepaald de hoogte van de bijstandsuitkering en zowel als de terugvordering hoogte. Op deze manier wordt voor diverse maanden er meer inkomen ontvagen dan teruggevorderd mag worden en stijgt het vermogen voor het volgende tijdvak en is het voor mij zo dat eind augustus het recht op bijstand eindigt, maar dan is het recht op invorderen beduidend lager dan wat er bij besluit (met onjuiste procedure) is teruggevorderd. Gemeente accepteert mijn aanpakvoorstel niet terwijl ik stel dat de jurisprudentie dit ondubbelzinnig voorschrijft.
Ik zoek dus ondersteuning om Methode 2 te kunnen bewijzen als juist om het te toetsen aan Methode 1. Met een effectieve onderbouwing kan ik Gemeente een zinvolle afkoop aanbieden.

Ik weet dan dit een nogal complexe (tijdrovende) zaak is maar ik ben gegrepen door de jurisprudentie waaruit blijkt dat Gemeenten nogal vaak onjuiste beslissingen maken en ik me gerechtigd voel om met een afkoop van € 1600 de eis van haast € 4400 te afdingen en het bezwaar in te kunnen trekken.

De heer Klinkhaner van Legal4People stelt dat het voor hen te vroeg is om formeel in het vraagstuk te duiken. Voor Gratis advies is het misschien mogelijk
om wat ik aangeboord heb kwalitatief te beoordelen
 
Antwoord Beheerder:
Geachte vraagsteller,

Naar onze mening heeft de gemeente in uw zaak geen juiste berekening gehanteerd. Wij raden u aan rechtshulp te zoeken.
Wij kunnen zonder onderliggende stukken uw zaak moeiijk beoordelen. Wel zou u met ons een afspraak kunnen maken om de zaak door te spreken.

Met vriendelijke groeten,

Michel en Linda
Beantwoord door:
Legal2People
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Voor 20072008 een vermogenstoets laten uitvoeren:

Leeftijd dat kind zelf mag bepalen waar hij woont
      [Gesteld in Kinderbescherming]
2009-02-14 12:35:16
Hoe leer ik 't bijten van duitse herder af
      [Gesteld in Hondengedrag]
2010-06-16 22:09:11
Reparatie van gootlekkage door VvE ?
      [Gesteld in Vereniging van Eigenaren]
2012-05-05 14:14:36
Ik wil graag weten wat mijn rechten zijn?
      [Gesteld in Huurrecht]
2012-08-10 15:29:52
Huurvermindering toepassen
      [Gesteld in Huurrecht]
2012-10-28 21:17:28

Gemiddelde score Wet Werk en Bijstand: 8.7 (4703x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+