Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Management » Interim Management » Wet Werk En Bijstand
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Wet Werk en Bijstand en krijg online een antwoord van de specialist in Wet Werk en Bijstand

Zelf een vraag over Wet Werk en Bijstand? Klik hier.
Meer vragen over Wet Werk en Bijstand.
De huidige beheerder van de rubriek Wet Werk en Bijstand:
Naam: Legal2People
Bedrijf: Legal2people
Reactiesnelheid: 14 uur
Waardering: 8.7 (van max. 10)
Meer informatie over Legal2People vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via RSS. Klik hier.
RSS over Wet Werk en Bijstand op jouw website?Vragen over Wet Werk en Bijstand op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via E-mail. Klik hier.

Heb ik recht op langdurigheidstoeslag?

[Gesteld op: 17-02-2009]

Toelichting:
Hallo, ik heb nu sinds vijf jaar een minimum inkomen (volledige Wajong met daarbij nog extra's vanwege alleenstaand ouderschap. Netto Wajong zit ik op ca. 1035 euro sinds jan. 09) en dacht recht te hebben op langdurigheidstoeslag. Qua netto Wajonginkomen val ik onder het recht. Maar mijn gemeente telt daar ook wat andere inkomsten bij op. Zo willen zij weten wat mijn inkomsten zijn voor alleenstaand ouderschap (heffingen belastingdienst). Dan zou ik misschien net boven het minimuminkomen komen. Overigens is mijn dochtertje drie jaar. Ik heb ergens gelezen dat onder de leeftijd van vijf jaar alleenstaand ouderschapsheffingen niet meegeteld mogen worden.
Mag mijn gemeente dit meetellen? Mag elke gemeente eigen regels bepalen? Zijn er andere "inkomsten" die zij mogen meetellen? Hebben jullie op een rijtje staan wat gemeenten mee mogen laten tellen? Ik zou dan graag een overzichtje van de regeltjes aan hun geven, zodat ze ook voor andere clienten geen fouten maken. Of misschien dat jullie weten waar ik zo'n overzichtje kan vinden?
Kortom, heb ik hier recht op of doet mijn gemeente maar wat?

Alvast bedankt,
groetjes Femke
Antwoord:

Beste vraagsteller,

Het antwoord staat in de wet , de WWB in artikel 31 WWB.  De inkomsten die hier genoemd worden mag de gemeente bij uw Wajong tellen bij de beoordeling van het recht opLangdurigheidstoelsga. De gemeente mag niet daar zijn eigen regels op loslaten. Echter de Langdurigheidstoeslag in het jaar 2009 wordt wel aan gemeentelijk beleid overgelaten. Mocht u dus in 2008 niet in aanmerking zijn gekomen dan zouden wij aanraden het in 2009 nogmaals te proberen

In principe wordt elke inkomen geteld als inkomen.

 Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen worden mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen.

In elk geval behoort tot de middelen de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke heffingskorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Dat laatste zijn dus de door uw bedoelde heffingskortingen. Bijvoorbeeld de alleenstaande ouderkorting.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen.De  belangrijkste in uw geval staan hieronder op een rij:

-2. Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:
a. de middelen die deze ontvangt ten behoeve van het levensonderhoud van een niet in de bijstand begrepen persoon;
b. kinderbijslag ontvangen ten behoeve van zijn in of buiten Nederland woonachtige kinderen;
c. de jonggehandicaptenkorting alsmede, voor alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan 5 jaar is, de aanvullende alleenstaandeouderkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
d. tegemoetkomingen in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
e. eigenwoningbijdrage of een bijzondere bijdrage ontvangen op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit;
f. vergoedingen en tegemoetkomingen, waaronder begrepen de tegemoetkoming ontvangen op grond van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven, voor, alsmede de vermindering of teruggave van, loonbelasting of inkomstenbelasting en van premies volksverzekeringen op grond van kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren, tenzij voor deze kosten bijstand wordt verleend;
g. vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen als bedoeld in hoofdstuk IIa van de Wet op de loonbelasting 1964, tenzij voor deze vergoedingen en verstrekkingen bijstand wordt verleend;
h. inkomsten uit arbeid van de tot zijn last komende kinderen, alsmede door hen ontvangen uitkeringen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, tenzij het de verlening van bijzondere bijstand betreft voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan van die kinderen;
i. rente ontvangen over op grond van artikel 34, tweede lid, onderdeel b en c, niet in aanmerking genomen vermogen en spaargelden;
j. een een- of tweemalige premie van ten hoogste €|2196,00 per kalenderjaar, voor zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;
k. een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag;
l. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immateriële schade; [RW]
m. giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandverlening verantwoord zijn;
n. een uitkering tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die de belanghebbende jonger dan 21 jaar van zijn ouder of ouders ontvangt, voor zover deze uitkering op grond van artikel 12 reeds in aanmerking is genomen bij de vaststelling van het recht op bijzondere bijstand;
o. inkomsten uit arbeid gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van €|184,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt en dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;
p. een financiële tegemoetkoming waarop personen met een ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet recht hebben en een financiële tegemoetkoming waarop personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet recht hebben;
q. de ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een uitvoerder als bedoeld in artikel 19g, derde lid, van die wet opgebouwde voorziening.
r. een uitkering als bedoeld in artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet of een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 9a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
s. een vergoeding als bedoeld in artikel 18 van de Wet inburgering voor zover deze niet een vergoeding is als bedoeld in onderdeel f;
t. tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
-3. De middelen worden in aanmerking genomen tot het bedrag dat resteert na aftrek van:
a. de daarover door de belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting;
b. de daarover door de belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen dan wel een inhouding die met één of meer van deze premies overeenkomt, alsmede de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet;
c. ten laste van de belanghebbende komende verplichte bijdragen ingevolge een pensioenregeling en daarmee vergelijkbare regelingen;
d. andere ten laste van de belanghebbende komende verplichte inhoudingen.
-4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het in aanmerking nemen van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen.

Mocht u twijfelen over uw recht dan kunt u de beschikking van de afwijzing aan ons opsturen . Wij kunenn dan bekijken of u eventueel recht hebt. Het besluit mag niet ouder dan 6 weken zijn anders kunnen we geen bezwaar meer maken voor u.

 

Met vriendelijke groeten,

Michel en Linda de specialisten in de WWB en Langdurigheidstoeslag 

 
Reactie vraagsteller:
Hallo Michel en Linda,
bedankt voor de snelle reactie! Ik ga dit zeker meenemen in mijn overweging om door te gaan met de aanvraag. Ik had de aanvraag nl. gedaan, maar er werd om nog meer aanvullende info gevraagd, nl. dat van de heffingskorting (eenouder). Want zoals ik al eerder uitlegde denkt de gemeentelijke ambtenaar dat ik dan -net- boven het maximaal toegestane inkomen uit zou komen. Ik verwacht eerder dat 2009 dan nog minder zou lukken dan nu, aangezien de gemeente echt niet op minder van het inkomen gaat zitten dan wat er landelijk bepaald is.

Maar goed, ik heb nog even een nauwkeurige vraag over 2c. Ik maak hieruit op dat de gemeentelijke ambtenaar de aanvullende heffingen NIET mag meetellen, omdat mijn (enige) kind drie jaar is en dus nog geen vijf. Dan vallen deze aanvullende inkomsten buiten de totaalinkomsten. Heb ik dat goed begrepen?
Maar goed, dan bestaat er neem ik aan dus ook nog de 'normale' alleenstaande ouderkorting, dus zonder het woordje "aanvullend". Deze wordt dan wel meegeteld? Ik weet niet hoe hoog dat bedrag is, want dat moet ik nog nazoeken bij de belastingdienst. Hier zit ook geen leeftijdsgrens (5 jr.) op zoals bij het aanvullende deel?
Weet u of er verder nog heffingen/kortingen of weet ik veel wat zijn die meetellen? Dus mogelijk een alleenstaand ouderdeel dat meetelt en zijn er verder nog meer belastingdingen -voor zover die van toepassing zijn in mijn situatie- die meetellen? U noemt combinatiekorting op. Geen idee wat dat is, maar is daar ook een deel van dat wel meetelt bijvoorbeeld?

Heeft u enig idee of ik verplicht ben om inzage te geven in mijn belastingteruggave of zou de ambtenaar moeten kunnen volstaan met het bedrag (dat ik dan de rest zwart maak). Ik vind het op een of andere manier nl. niet fijn als deze man kan zien wat ik terug krijg van de belastingdienst (ik vind het nl. behoorlijke bedragen die ik -eerlijk is eerlijk- verschrikkelijk goed kan gebruiken en scheve gezichten daarover vind ik niet fijn).

Nogmaals bedankt,
groetjes Femke
 
Antwoord Beheerder:
Met excuses voor de vertraging:

De aanvullende alleenstaande ouderkorting telt niet als inkomen bij een kind onder de vijf jaar. De alleenstaande ouderkorting wel. Hier zit geen leeftijdsgrens op. Bij kinderen onder de vijf jaar is de alleenstaande ouderkorting de enige heffingskorting die meetelt als inkomen tenzij u werkt.

U bent overigens wel verplicht alle inzage te geven. Ook in uw belastingteruggaven.

Veel succes !

Met vriendelijke groeten,

Michel en Linda
Beantwoord door:
Legal2People
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Heb ik recht op langdurigheidstoeslag?:

Leeftijd dat kind zelf mag bepalen waar hij woont
      [Gesteld in Kinderbescherming]
2009-02-14 12:35:16
Van wie zijn nu de uitzendrechten van het voetbal?
      [Gesteld in Sportrecht]
2009-12-02 20:49:21
Mag een foto ongevraagd gepubliceerd worden?
      [Gesteld in Televisie]
2010-03-10 16:44:04
portretrecht ja of nee?
      [Gesteld in Televisie]
2010-03-19 16:48:08
Woonland Belgie ww uitkering Nederland.
      [Gesteld in Europees recht]
2011-01-27 12:25:31

Gemiddelde score Wet Werk en Bijstand: 8.7 (4703x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+