Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Subculturen
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Subculturen en krijg online een antwoord van de specialist in Subculturen

Zelf een vraag over Subculturen? Klik hier.
Meer vragen over Subculturen.

Beheerder worden?

De rubriek Subculturen heeft momenteel nog geen beheerder.

Meld je aan als beheerder voor de rubriek Subculturen Klik hier.

RSS over SubculturenVragen over Subculturen via RSS. Klik hier.
RSS over Subculturen op jouw website?Vragen over Subculturen op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over SubculturenVragen over Subculturen via E-mail. Klik hier.

wat hebben subculturen in de maatschappij gebracht

[Gesteld op: 07-04-2007]

Toelichting:
ik zal willen weten hoeveel subculturen er zijn en wat ze in de verleden gebracht hebben voor de nu bestaande maatschappij.
Antwoord:
Dit is een heel complexe vraag. Voor het beantwoorden daarvan is het nodig om op verschillende niveaus naar subculturen te kijken en naar het natuurlijke zijn van de mens als groepswezen. En dan nog is het aantal subculturen niet te tellen.

Wat is een (sub)cultuur
Als twee of meer mensen samenkomen ontstaat altijd een natuurlijk ontmoetingsproces, dat ertoe leidt dat ieder groepslid zichzelf en de ander(en) volledig accepteert. Tijdens dit proces ontstaat ook een natuurlijk leiderschap. Degene met de meeste vaardigheden om de groep te laten overleven (met het meest flexibele gedrag) wordt de 'natuurlijke' en daarmee legitieme leider van de groep.
Als een groep zover is dan zie je dat groepsleden gedrag en uiterlijke kenmerken van de leider overnemen. Daarmee ontstaat een naar buiten toe zichtbare identiteit van de groep: een subcultuur in de maatschappij.
Het woord subcultuur geeft aan dat de groep met deze cultuur een onderdeel is van een grotere groep (maatschappij). Ook is een kenmerk van een subcultuur dat de doelen van de groepsleden met deze subcultuur niet samenvallen met de doelen van de overkoepelende ‘maatschappij’.

Elke groep heeft een eigen (sub)cultuur. Er zijn dus in principe evenveel subculturen als groepen. En een groep begint al bij elke samenkomst van twee of meer mensen. Dus: heeft u een partner, dan vormt u samen al een subcultuur in de maatschappij.

Wat is een maatschappij
Dit woord wordt op veel manieren gebruikt. Ik zie het als een abstract begrip. Een woord zonder exacte betekenis dat zoiets aanduidt als de grootste groep in een land en hun gezamenlijke structuren, regels en normen, die tegelijkertijd geen groep is in de zin van ‘mensen met elkaar’.
Het lijkt nog het meest op ‘de zwijgende meerderheid’ van ‘zich aan de wet houdende burgers’. Mensen dus, die je niet als afzonderlijke levende wezens kunt waarnemen.

Kan een maatschappij bestaan zonder subculturen
De vraag vooronderstelt ook de mogelijkheid van een maatschappij zonder subculturen. De maatschappij is echter te groot om als een homogene groep te kunnen functioneren. Groepsprocessen stagneren al bij groepen groter dan 20 mensen.
Neem je twee of meer mensen die precies op dezelfde manier functioneren in een gegeven context en je plaatst die bij elkaar, dan gaat toch het groepsproces zijn natuurlijke gang.
Dat betekent dat de groepsleden gaan uitzoeken wie van hen de controle krijgt over elk van de vaardigheden die onze hersenen kunnen maken. Conflicten dus. Hoe meer de mensen in de groep aan elkaar gelijk zijn, hoe meer ze elkaar de tent uitvechten.
En is dit proces eenmaal afgerond, dan zal een homogene groep mensen zijn ontstaan met allemaal dezelfde mogelijkheden en allemaal dezelfde voorkeuren voor wat ze van zichzelf willen inzetten in de groep. Dit heet een monocultuur.
Daarin blijven veel vaardigheden die voor het overleven van de groep nodig zijn, in de kast liggen.
Dit betekent dat zo'n groep erg kwetsbaar wordt voor invloeden van buiten af en tenslotte zal overlijden (zich opsplitsen). Homogene groepen van mensen die hetzelfde zijn, kunnen in een samenleving niet goed overleven.

Wat is de verhouding tussen maatschappij en subcultuur
Dit is een soort haat liefde verhouding. Zonder subculturen geen maatschappij en met subculturen wordt de maatschappij minder dominant, wat door de ‘zwijgende meerderheid’ als bedreigend wordt ervaren.
Een belangrijke vraag voor machthebbers in de maatschappij is: hoe veel en/of hoe lang kunnen we subculturen hun gang laten gaan (accepteren), zonder dat onze eigen doelen en belangen daarvoor gedeeltelijk moeten wijken. Op het moment dat dat gebeurt, begint de maatschappij zich tegen de subcultuur te verdedigen.

Recent voorbeeld van een gebrek aan subculturen in een groep in Nederland is de politie organisatie. Dit is een organisatie met kenmerken van één sterk dominante macho (sub)cultuur. Geweld tegen vrouwelijke collega’s komt daar veel meer voor dan elders ‘in de maatschappij’. Tevens is het zo sterk aanwezig dat het verschijnsel nu als een te bestrijden subcultuur wordt geëtiketteerd.

Voorbeelden van ‘homogene’ groepen in de maatschappij zie je ook bijvoorbeeld bij protestants christelijke gelovige groepen. Die overleven door streng opgelegde beperkingen in gedrag, die ook beperkingen in maatschappelijke vaardigheden opleveren. Deze groepen overleven door het vermijden van contact met andersdenkenden. Inmiddels zijn er honderden splintergroepen van deze christenen, die andersdenkenden niet kunnen verdragen. Zie het grote aantal protestants christelijke kerken met een eigen signatuur.
Ook in de politiek is het bestrijden van subculturen nu hoog op de agenda geplaatst.

Waarvoor zijn subculturen in een maatschappij nodig
Waarschijnlijk is dit een biologisch gegeven. De instandhouding van de mens als soort maakt contacten tussen (sub)culturen noodzakelijk. Bij sommige indianenvolken in de Amazone is uitlenen van vrouwen aan bezoekende mannen gewoon om nieuwe genen in de groep te brengen. De meerderheid van in monogame (huwelijks)relaties levende mensen heeft seksuele contacten met anderen, vaak ook buiten hun eigen woonplaats.

Maar ook als we dit aspect buiten beschouwing laten is een 'maatschappij' zonder subculturen niet mogelijk. Op maatschappelijk niveau komen subculturen in beeld, die in hun uitingen afwijken van wat daar ‘normaal’ heet te zijn. Zoals mensen met andere kleding, religie, seksuele geaardheid enz. Welke subculturen op de korrel worden genomen hangt af van de vraag welke belangen van de gevestigde orde in de maatschappij worden bedreigd.

Wanneer spelen subculturen een belangrijke rol
Om de wereldgeschiedenis in een alinea samen te vatten: mensen leven als groepsdieren in groepen. Binnen de groep ontstaat het natuurlijke evenwicht met een legitieme leider. Deze omringt zich met een hofhouding die tussen de leider en de groep komt te staan. Er vormt zich een dynastie. De leider wordt de leiding. Eigen belangen van mensen die aan de macht zijn maakt dat de belangen van de groep (het volk) steeds minder goed worden behartigd. Hierdoor ontstaan daar subculturen die geleidelijk aan concurrentie vormen voor de officiële leiders. Dit leidt tot opstanden, revoluties en staatsgrepen. Slagen deze dan valt de leider en zijn hofhouding verdwijnt. Vervolgens begint het hele verhaal opnieuw in een nieuwe dynastie met een nieuwe cyclus.
Een belangrijk aspect hierin is dat dynastieën die zichzelf overleefd hebben hun ondergang willen voorkomen. Zo is ‘democratie’ ontstaan om bedreigende subculturen in te kapselen, revoluties te voorkomen en de dynastie te behouden.
Zonder subculturen zou de democratie die we in onze maatschappij hebben niet zijn ontstaan.
Opmerkelijk is dat ons ‘democratische systeem’ zich thans ook zelf gedraagt op een manier die kenmerken heeft van een dynastie in zijn nadagen. Mensen die geen onderdeel van het systeem zijn en democratische invloed hebben zijn bedreigend.
Voorbeeld: Onze Minister President betitelde Pim Fortuin kort voor zijn liquidatie als ‘staatsgevaarlijk’.

Wat is de bijdrage geweest van subculturen aan de maatschappij die we nu hebben
Eigenlijk blijkt dit al uit het bovenstaande.
De gevestigde orde in elke cultuur gebruikt subculturen als een verbindend element, door zich ertegen af te zetten. Als de 'maatschappij' een subcultuur tot gemeenschappelijke vijand kan maken, wordt daardoor de maatschappij zelf als groep zichtbaar en dus versterkt. Bovendien is de strijd tegen subculturen goed voor de economie en financiële belangen.

Voorbeelden daarvan in het verleden zijn geweest: de heksen, ketters en hugenoten voor de kerk, joden voor de nazi’s, Armeniërs voor de Turken, communisten voor de Amerikanen, jehova’s voor de protestantse kerken, zigeuners voor de lokale overheid enz. Nu zijn Moslims en zogenaamde moslim terroristen aan de beurt.
Gemeenschappelijke bijdrage van al deze subculturen is, dat zij een bewust gecreëerde vijand zijn, die de schuld krijgt van alle soorten narigheid. Dit ontlast de verantwoordelijke autoriteiten en geeft de gevestigde orde hulp van de massa bij het versterken van hun machtspositie.
Dit stigmatiseren van subculturen gaat altijd ten koste van de menselijkheid, zoals je in de geschiedenisboeken kunt lezen en ook in het huidige Nederland kunt waarnemen.

Tenslotte is er een belangrijk aspect van subculturen in een democratische omgeving. Democratie kent geen legitieme groepsleiders meer die zelf ten strijde trekken. Er is openbare besluitvorming nodig om het besluit te sanctioneren. Van oudsher leidt dit tot het manipuleren van de werkelijkheid om een democratische meerderheid achter het besluit te krijgen.
Enige voorbeelden:
Koning David begeerde in het Oude Testament van de Bijbel de vrouw van zijn bevelhebber en liet hem bewust sneuvelen.
Keizer Nero stak Rome in brand en gaf de Christenen daarvan de schuld. Daarna kon hij beginnen met hen uit te roeien.
Adolf Hitler liet Duitse soldaten in Pools uniform een postkantoor in Lemnitz aanvallen, waarna hij opdracht gaf om terug te vechten; de tweede wereldoorlog was begonnen.
President Johnson verzon een aanval van Noord Vietnamese kanonneerboten op Amerikaanse oorlogsschepen in de Golf van Tonkin. Dit gaf hem toestemming om de Vietnamoorlog met bombardementen uit te breiden naar Cambodja en Noord Vietnam.
President Carter verzon geplaatste Russische SS-20 raketten om Europa te verleiden tot het plaatsen van kruisraketten.
President Bush senior verzon aanvallende Iraakse posities en baby mishandeling om de eerste golfoorlog te kunnen starten.
Bush Junior verzon Irak’s massavernietigingswapens als excuus om de Iraakse staat te vernietigen.

Kortom, subculturen zijn zeer noodzakelijk voor de mens in al zijn facetten. De diversiteit van mensen, groepen en de culturen die daarin ontstaan levert ons de wereld op waarin wij onze leerprocessen kunnen hebben. Het volledig accepteren van elke subcultuur is in onze maatschappij noodzakelijk om via het natuurlijke ontmoetingsproces te komen tot een vreedzame ontwikkeling naar een maatschappij waarin de mens met anderen samen kan leven.
Voor meer informatie over (sub)culturen: zie www.ise-training.nl
Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl

Subrubrieken binnen de rubriek Subculturen:
GothicHiphopStraight Edge


Gerelateerde vragen aan wat hebben subculturen in de maatschappij gebracht:

Mag een foto ongevraagd gepubliceerd worden?
      [Gesteld in Televisie]
2010-03-10 16:44:04
Bedrijf verkopen,maar verhuurder wil niet meewerke
      [Gesteld in Zakelijke Dienstverlening]
2012-03-27 21:45:55
opheffing collectief winkelverbod.
      [Gesteld in Rechtshulp-Utrecht]
2013-04-04 12:40:57
Hoe verkrijgen opheffing collectief winkelverbod
      [Gesteld in Rechtshulp-Utrecht]
2013-04-04 13:45:51
Verdachte van zware mischandeling
      [Gesteld in Advocaten-Utrecht]
2013-04-21 06:12:23

Gemiddelde score Subculturen: 0.0 (0x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 



Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258155
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+