Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » NLP
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek NLP en krijg online een antwoord van de specialist in NLP

Zelf een vraag over NLP? Klik hier.
Meer vragen over NLP.
De huidige beheerder van de rubriek NLP:
Naam: Hans Dalhuijsen
Bedrijf: Institute of social engineering
Reactiesnelheid: 88 uur
Waardering: 8.8 (van max. 10)
Meer informatie over Hans Dalhuijsen vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over NLPVragen over NLP via RSS. Klik hier.
RSS over NLP op jouw website?Vragen over NLP op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over NLPVragen over NLP via E-mail. Klik hier.

controle over moeizaam contact met moeder kinderen

[Gesteld op: 22-06-2013]

Toelichting:
Situatie: Mijn kinderen (5 en 8) wonen bij hun moeder. Er is (via rechter) een omgangsregeling vastgesteld. Moeder heeft ouderlijk gezag over jongste kind, wij hebben dit samen over de oudste. Ik heb inmiddels een nieuwe relatie.
Probleem: moeder doet alles om mij het leven zuur te maken. Daar waar zij macht heeft, speelt zij dit tegen mij uit. Waarden en normen worden niet gerespecteerd. Om een idee te geven: familieleden, ontvangen zeer vervelende sms-jes . omgangsregeling is via rechter vastgesteld, zodat ik hoge kosten moest maken. Nu frustreert ex feitelijk overal waar mogelijk. Geeft geen info over kinderen (school, gezondheid, dagelijkse dingen), terwijl dit gerechtelijk wel is opgelegd. Geeft geen medicijnen mee voor kinderen tijdens omgangsweekend, zodat ik deze alsnog moet regelen via spoeddienst in weekend. Ik wordt af en toe gebeld enkel met de mededeling " krijg kanker en val dood". Nu vakantietijd en ik wil met kinderen naar buitenland. heb toestemming van moeder nodig, schriftelijk verzoek door brievenbus moeder gedaan bij ophalen kinderen. Na terugbrengen gooit moeder verzoek in container. Hier ligt haar macht. Ik heb toestemming nodig. Zo ook bij medicijnen en info.

Ik heb heel lang geprobeerd een redelijke communicatie met moeder te onderhouden. Helaas kan dit alleen wanneer ik mijzelf wegcijfer. Dit heb ik heel lang volgehouden, maar wil dit niet langer. Het vervelende gedrag ex zorgt voor onzekerheden (ook binnen nieuwe relatie) en dat is precies waar zij op uit is. Pas op het moment dat ik de kinderen zal gaan ophalen in de vakantie, weet ik bijvoorbeeld of ik de identiteitskaarten van kinderen mee zal krijgen van moeder. Het is een groot machtspel voor haar, welke ik niet wil spelen.

Kan ik zelf een houding/ gedrag aannemen waardoor situatie kan veranderen? Hoe kan ik er voor zorgen dat een moeder met psychische problemen mij niet langer als mikpunt voor haar frustraties gebruikt en ik meer controle over de situatie krijg? Let wel, normaal communiceren is niet mogelijk. Momenteel probeer ik elk contact met moeder te vermijden.
Antwoord:
Geachte vragensteller,

Een van de basis vooronderstellingen van NLP is dat je alleen je eigen hersenen kunt aansturen en niet die van een ander. In uw situatie betekent dat, dat wanneer u iets wilt met uw kinderen, uw ex daaraan zal moeten meewerken.
Een andere belangrijke vooronderstelling in NLP is, dat in communicatie de betekenis van je boodschap is: de reactie die je krijgt.

Kijk ik met deze blik naar uw communicatieprobleem zoals u dat beschrijft, dan krijg ik het beeld dat u machtshandelingen naar uw ex verricht, met als doel controle te krijgen over de besluitvorming omtrent uw kinderen. En dat weer met als doel, om naar uw behoeften met uw kinderen om te gaan, zonder aan uw ex daarvoor toestemming te hoeven vragen. En helaas voor u heeft de rechter bepaald, dat uw ex hierin de meeste ‘macht’ heeft gekregen en u de communicatie met haar niet kunt ontlopen.

Vanuit NLP gezien zijn haar acties zoals u die beschrijft, vooral reacties op uw eigen communicatie, die zij kennelijk als agressief ervaart. Zelf krijg ik het beeld van een machtsstrijd, waarin u de aanvaller bent (u wilt controle veroveren) en zij zich daartegen verdedigt.

Daarbij ontkent u elke eigen verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in deze machtsstrijd. Dit blijkt uit opmerkingen zoals
-dat zij bij haar besluiten uw nomen en waarden niet respecteert.
-dat u de ‘doelen’ van haar gedrag zelf bedenkt en ze motiveert met ‘denkprocessen in haar hoofd’, die u kennelijk kunt waarnemen (gedachtenlezen).
-dat in uw verhaal de belangen voor uw ex en uw kinderen geheel ontbreken.

Overigens, op zich is het voeren van machtsstrijd natuurlijk geheel OK. Ongeveer onze hele economie draait daarop.
Vanuit NLP geef je ook geen positief of negatief oordeel over gedrag op zich. Gedrag toets je alleen op de effectiviteit en efficiëncy ervan bij het bereiken van het doel dat je ermee beoogt.

In uw geval lijkt mij duidelijk dat uw communicatie naar haar toe niet effectief is.
Uw machtshandelingen naar haar toe lopen dood op haar onwil om u uw zin te geven en op uw onvermogen om haar hersenen te besturen.
Wat u doet kost heel veel energie en levert veel ergernis op voor u en uw ex.
De oplossingsrichting die u zoekt: ‘meer controle’, zal dit negatieve effect alleen maar versterken.

Uw vragen:
Kan ik zelf een houding/ gedrag aannemen waardoor situatie kan veranderen?

Inderdaad is met een verandering in uw houding een heleboel te verbeteren. En de sleutel zit juist in de voorwaarde die u niet wil veranderen, zoals uit uw tweede vraag blijkt:

Hoe kan ik er voor zorgen dat een moeder met psychische problemen mij niet langer als mikpunt voor haar frustraties gebruikt en ik meer controle over de situatie krijg?

Gegeven dat u de hersenen van uw ex niet kunt aansturen is dit onmogelijk. Uw streven naar controle over de stuatie blokkeert juist elke vooruitgang in de richting die u wenst.

Hoe wel?
U kunt alleen invloed uitoefenen op de acties die u zelf onderneemt. Door het achterwege laten van elk gedrag dat haar frustraties voedt en van alle acties gericht op controle van de ‘situatie’, zal ze vanzelf op een meer ontspannen niveau gaan functioneren.
Daarna ontstaat ruimte voor een gelijkwaardige communicatie van twee volwassenen die elk, op eigen benen staand, samen verantwoordelijk willen zijn voor de opvoeding van hun kinderen.

Uit uw vraagstelling begrijp ik ook, dat u daartoe nu niet in staat bent.
Een derde belangrijke vooronderstelling in NLP is, dat elk gedrag een positief doel heeft voor degene die het heeft, alsmede dat dit gedrag de beste keuze is die de eigenaar ervan tot zijn beschikking heeft.

Voor u is het nu onder meer vanzelfsprekend, dat communicatie verloopt volgens normen. Buiten uw hoofd is dat vaak anders.
Vanuit NLP betekent dit, dat u in een één op één communicatie ofwel afhankelijk bent van de ander waardoor er geen echt overleg mogelijk is, ofwel agressief uw normen (conclusies, regels enz.) gaat opleggen aan de ander, waardoor er ook geen gelijkwaardig contact kan zijn.
Met dit niet effectieve gedrag bent u eigenlijk aan het vechten met uzelf; uw eigen onderliggende uitdaging of leerproces.

U heeft als heel jong jongetje al geleerd, dat u er eigenlijk helemaal niet mag zijn zoals u zelf bent.
Deze diep verankerde overtuiging ligt ergens opgeslagen in uw lymbische systeem, de ‘hersenen’ die u als baby/peuter had, dus dieper verborgen dan de binnengrens van uw cognitieve denksysteem.
Deze diepe verankering maakt onder meer, dat ook nu nog het ‘niet je zin krijgen’ u zo hard kwetst.

Dit is op te lossen door een individueel leertraject bij een NLP trainer of coach, die is opgeleid in de hiervoor ontwikkelde interventietechnieken (alleen gedoceerd in interculturele NLP).
N.B. Therapie (gekenmerkt door een afhankelijkheidsrelatie) werkt in deze meestal niet. Immers daar uw probleem over afhankelijkheid gaat, dient u zelf stuur te geven aan het oplossingstraject ervan.

Wilt u hierover meer weten of wilt u een verwijzing naar een hiertoe opgeleide NLP-er, dan kunt u daartoe contact met mij opnemen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hans Dalhuijsen

 
Reactie vraagsteller:
Bedankt voor uw uitgebreide reactie. Helaas heb ik de indruk, dat u in uw enthousiasme tijdens het analyseren van mijn schrijven op bepaalde punten aan de inhoud van de boodschap voorbij bent gegaan. Soms zijn situaties zo eenvoudig als ze worden beschreven. Uiteraard blijft het door een door mij geschreven tekst, waardoor het ook iets over mij vertelt.

Enkel het gegeven dat ik ondanks dat ik jarenlang te maken heb met zeer grensoverschrijdende provocaties / situaties, maar desondanks u de vraag stel hoe ik meer controle over het contact kan krijgen, is juist een teken van het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van mijn kinderen.

Desondanks heeft u ook zeker punten genoemd waar ik iets mee kan.
Groet,
 
Antwoord Beheerder:
Geachte vragensteller,

Dank voor uw reactie en uw feedback.
Ja ik ga nogal eens aan de inhoud van teksten voorbij. Op inhoudsniveau heeft ieder mens en dus ook u, namelijk altijd gelijk, gegeven de eigen manier waarop mensen ‘zekerheid’ creëren. Echter, in situaties als de uwe bestaat er helaas geen universeel geldende waarheid. Discussie over uw inhoud acht ik daarom weinig nuttig. Immers daarmee ontstaat hooguit een dieper ingraven van partijen, dat zeker geen bijdrage levert aan een door beiden met een goed gevoel gedragen resultaat.

Doel van mijn antwoord was allereerst u te doen inzien dat vanuit NLP gezien, uw koppelen van ‘controle’ aan ‘verantwoordelijkheid’ en het daaraan al jaren vasthouden, het meest beperkende obstakel is voor een oplossing van uw probleen. Deze koppeling heeft u immers al zolang uw conflict duurt. En NLP stelt: wanneer je steeds hetzelfde doet, krijg je steeds hetzelfde resultaat. Mijn insteek is: doe iets anders dan krijg je ook een ander resultaat. En ik heb uw vraag bechouwd als een zoeken naar een andere weg naar een andere oplossing dan die u nu al heeft.
Een belangrijke NLP vooronderstelling is: ‘elk gedrag heeft een positief doel voor degene die het heeft en is ook de beste keuze die er voor hem/haar is’ Met dit als toetssteen is de vraag of ‘het voortduren van uw conflict’ voor u ook ergens een doel is, zeker een nadere beschouwing waard.

Ik heb in mijn antwoord voorts willen aangeven dat, vanuit NLP naar uw situatie kijkend, elke vorm van ‘controle’en ‘dragen van verantwoordelijkheid’ iets geheel anders is dan ‘verantwoordelijk zijn’. Ik heb daarmee willen aangeven dat u de oplossing van uw conflict(en) in uzelf zult moeten vinden en dat die niet voortkomt uit verandering van/door anderen.

Daarover ter toelichting nog het volgende:
Controle gaat over ‘macht’: het uitoefenen van invloed op basis van ‘regels, normen, overtuigingen enzovoorts, die ‘er zijn’, of die men zelf bedenkt. Algemeen geldende normen, wetten bestaan niet. Ze worden vooral gebruikt als gelegenheids etiketten, of zo u wilt als wapen van machthebbers tegen onderhorigen. Ook elke vorm van geweldsuitoefening (is voorbijgaan aan de grenzen van de ander) is aan dit begrip ‘controle’ verbonden.
Voorbeeld: in situatie ‘x;’ hoort/heb ik recht op/mag jij niet ‘y’. enz.
Bij ‘controle’ ligt de ‘verantwoordelijkheid’ voor wat er gebeurt steeds bij de regel en niet bij de mens die de regel hanteert. Controle(verlies) is in onze hersenen gekoppeld aan ‘emoties’, en aan ‘acceptatie’.
In algemene termen: Houdt de ander zich niet aan de regel, dan bewijst dat, dat de ander niet deugt, en dat laatste ‘feit’ rechtvaardigt een conflict om toch  je zin te krijgen. Doel van zo’n gevecht is: de ander accepteert de opgelegde regel/ norm en de eigen autoriteit is hersteld.

Anders gezegd: controle gaat over het opleggen van een ‘moeten’ en de natuurlijke reactie op ‘moeten’ is een enthousiast ‘nietwillen wat moet’, zoals u sinds uw scheidingsperikelen ook ruimschoots ervaart.

Uw ex houdt zich niet aan uw regels, die uw belangen dienen. En omdat u vindt dat uw regels ‘normaal‘ zijn, geeft u uzelf daarmee de bevoegdheid om uw verlies aan autoriteit via een controlegevecht met uw ex weer ongedaan te maken.
Daarbij geeft u aan het gedrag van uw ex negatieve oordelen/kwalificaties om haar tot legitieme ‘vijand’ (negatieve persoon) te maken. U bent vervolgens met uw ex een gevecht aangegaan (via externe autoriteiten), om controle te krijgen over het gedrag van uw ex. Tot nu toe met weinig succes.
U wilt ook de verantwoordelijkheid over uw kinderen ‘nemen’. Dat vooronderstelt dat u met uw gevecht iets van een ander wilt afnemen.
Dat is iets anders (en niet in termen van ‘goed of slecht’!), dan uw energie richten op ‘verantwoordelijk zijn’ voor uw kinderen.
Het zit ook al in het woord: ‘verantwoordelijkheid’ is iets dat je draagt. En alles dat je draagt zit per definitie buiten je huid, gaat dus niet over en is dus niet van jezelf.

‘Verantwoordelijk zijn’ (dat ‘ben’ je dus) komt uit onze andere (parallel werkende, door beelden en gevoel gedreven) hersenhelft. Een verantwoordelijk persoon stelt de belangen van de ander (hier uw kinderen, ook in relatie tot uw ex) centraal en beziet hoe hij kan bijdragen aan het welzijn van de ander, waarvoor hij zich verantwoordelijk voelt.
Verantwoordelijk zijn gaat gepaard met gevoel (een gevoel is een waarneming zonder inhoudelijke betekenis) en de daarbij horende manier van invloed (geen macht!) uitoefenen, is de ander uitnodigen om vrijwillig met je mee te gaan op weg naar gezamenlijke doelen. Daarvoor is open contact op gelijk niveau noodzaak.
Voorts zie je een verantwoordelijk persoon in zijn contacten de waardigheid en de eigen grenzen van de ander(en) respecteren.
Negatieve kwalificaties verbreken het contact en zijn dan ook niet in het spel. Ieder mens stuurt zichzelf aan. Een verantwoordelijk persoon zal zijn gedrag en communicatie net zolang flexibel aanpassen totdat de ander vrijwillig en met een goed gevoel de reactie geeft die men wil hebben. Dit gebeurt wanneer de eigen bijdrage ook de ander dichter brengt bij het/haar (gemeenschappelijke doel.

Ik hoop, dat deze toelichting op  mijn antwoord voor u e.e.a. verduidelijkt. Ik wens u sterkte op weg naar uw positieve doel: in uw gedrag en communicatie demonstreren wat zelf verantwoordelijk zijn inhoudt, daarmee uw bijdrage leverend aan de rit van uw kinderen naar een zelfstandige en zelf verantwoordelijke levenshouding.

Met vriendelijke groet,

Hans Dalhuijsen
Beantwoord door:
Hans Dalhuijsen
profielpagina

Subrubrieken binnen de rubriek NLP:
NLP Therapie


Gerelateerde vragen aan controle over moeizaam contact met moeder kinderen:

Borderline moeder en bemiddelingsgesprekken
      [Gesteld in Borderline]
2009-07-20 09:02:35
Co-ouderschap met borderline patient
      [Gesteld in Borderline]
2009-09-29 11:16:30
Verhuizen met moeder naar duitsland na scheiding.
      [Gesteld in Kinderpsychologie]
2011-02-03 14:20:09
overgewicht
      [Gesteld in Gezondheidsrecht]
2011-09-21 07:22:04
Hoe krijgen we de kinderen terug bij moeder?
      [Gesteld in Jeugdzorg]
2013-06-02 00:14:14

Gemiddelde score NLP: 8.8 (165x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+