Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Privacywetgeving
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Privacywetgeving en krijg online een antwoord van de specialist in Privacywetgeving

Zelf een vraag over Privacywetgeving? Klik hier.
Meer vragen over Privacywetgeving.
De huidige beheerder van de rubriek Privacywetgeving:
Naam: Mr. Erik Oranje
Bedrijf: Erik oranje
Reactiesnelheid: 36 uur
Waardering: 8.4 (van max. 10)
Meer informatie over Mr. Erik Oranje vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over PrivacywetgevingVragen over Privacywetgeving via RSS. Klik hier.
RSS over Privacywetgeving op jouw website?Vragen over Privacywetgeving op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over PrivacywetgevingVragen over Privacywetgeving via E-mail. Klik hier.

privacy web door sloop van achterliggend pand

[Gesteld op: 06-06-2012]

Toelichting:
Wij wonen in Amsterdam en hebben een paar jaar geleden een huis gekocht dat aan de achterkant [de keuken/woonkamer] uitkeek op de achter muur van een aanliggende kantoorruimte. Een dichte muur. Hierdoor hadden we veel privacy.
De panden zijn nu gekocht door een projectontwikkelaar die de uitbouw, waar wij op uitkijken heeft gesloopt op het muurtje na. Over dit muurtje zijn we in onderhandeling.
Hij wil tuin maken van het stuk grond. Onduidelijk is hij over de bouw [appartementen of kantoren]
In beide gevallen zal onze privacy er hoogstwaarschijnlijk danig op achteruit gaan want ook al laten we de muur staan, door het gebruik van de tuin zullen de betreffende mensen op een meter afstand van onze keuken/woonkamer zitten/praten etc.
We hebben dit huis gekocht op basis van de bestaande situatie. Dit maakte het huis intiem en knus. Dit valt nu in het geheel weg.
We denken zelfs dat ons pand op deze manier minder waard wordt.
Kunnen wij hier iets aan doen?
Ik hoor graag van u.
met vriendelijke groet,
Mandy
Antwoord:
Beste, 
De eisen die aan buren, erfafscheidingen en hun panden gesteld worden staan in het Burgerlijk wetboek. Boek 5 artikelen 37 en verder. (zie hieronder een aantal daarvan) Dit zijn ook deels met het oog op privacy opgestelde eisen. Daarnaast kunnen lokale situaties gewoonterecht vormen. Met name in dichtbevolkte steden zie je dat huizen/appartementen dichter op elkaar staan dan elders en duis eerder inkijk en overlast hebben van buren. Helaas kunt u daar niet zo veel aan doen. Wel kan het zijn dat een bestemmingsplan nadere eisen stelt. U kunt bij de gemeente (stadsdeelraad) nadere informatie krijgen over wat de projectontwikkelaar allemaal wel en niet mag bouwen.

Succes


Artikel 37

De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgensartikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.

 

Artikel 49
 • 1.Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.

 • 2.Het vorige lid is niet toepasselijk, indien een der erven een openbare weg of een openbaar water is.

  Artikel 50
  • 1.Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.

  • 2.De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van zodanige openingen of werken, indien zijn erf een openbare weg of een openbaar water is, indien zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden of indien het uitzicht niet verder reikt dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. Uit dezen hoofde geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de erven hun openbare bestemming hebben verloren of de muur is gesloopt.

  • 3.De in dit artikel bedoelde afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt, of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erven of de muur.

  • 4.Wanneer de nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming van een opening of werk meer kan vorderen, is hij verplicht binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden hinderen, behoudens voor zover zulk een gebouw of werk zich daar reeds op het tijdstip van de voltooiing van de verjaring bevond.

  • 5.Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van schade, ontstaan na het tijdstip waartegen opheffing van die toestand is aangemaand.

   • Artikel 51

    In muren, staande binnen de in het vorige artikel aangegeven afstand, mogen steeds lichtopeningen worden gemaakt, mits zij van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.


   • Artikel 52
    • 1.Een eigenaar is verplicht de afdekking van zijn gebouwen en werken zodanig in te richten, dat daarvan het water niet op eens anders erf afloopt.

    • 2.Afwatering op de openbare weg is geoorloofd, indien zij niet bij de wet of verordening verboden is.


   • Artikel 53

    Een eigenaar is verplicht er voor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf in de goot van eens anders erf komt.


   • Artikel 54
    • 1.Is een gebouw of werk ten dele op, boven of onder het erf van een ander gebouwd en zou de eigenaar van het gebouw of werk door wegneming van het uitstekende gedeelte onevenredig veel zwaarder benadeeld worden dan de eigenaar van het erf door handhaving daarvan, dan kan de eigenaar van het gebouw of werk te allen tijde vorderen dat hem tegen schadeloosstelling een erfdienstbaarheid tot het handhaven van de bestaande toestand wordt verleend of, ter keuze van de eigenaar van het erf, een daartoe benodigd gedeelte van het erf wordt overgedragen.

    • 2.Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, wanneer een gebouw of werk na verloop van tijd over andermans erf is gaan overhellen.

    • 3.De vorige leden zijn niet van toepassing, indien dit voortvloeit uit een op de wet of rechtshandeling gegronde verplichting tot het dulden van de bestaande toestand of indien de eigenaar van het gebouw of werk ter zake van de bouw of zijn verkrijging kwade trouw of grove schuld verweten kan worden.


   • Artikel 55

    Indien door een dreigende instorting van een gebouw of werk een naburig erf in gevaar wordt gebracht, kan de eigenaar van dat erf te allen tijde vorderen dat maatregelen worden genomen teneinde het gevaar op te heffen.


   • Artikel 56

    Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.
 

Beantwoord door:
mr. Erik Oranje
profielpagina


Gerelateerde vragen aan privacy web door sloop van achterliggend pand:

Wat is Afvallen met H.C.G.? Bil vergroting?
      [Gesteld in Plastische Chirurgie]
2008-07-05 10:54:15
gebruikersbesluit
      [Gesteld in Bouwregelgeving]
2010-06-03 14:00:21
gemeente verplicht inhoudelijk een reac. te geven
      [Gesteld in Jurist-Zuid Holland]
2011-05-16 11:05:25
Naast mijn onderneming ook mijn pand verhuren.
      [Gesteld in Administratie]
2015-01-19 18:08:00
Wat te doen met mijn investering
      [Gesteld in Administratie]
2016-09-15 22:42:04

Gemiddelde score Privacywetgeving: 8.4 (378x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258137
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+