Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Recht-Gelderland
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Recht-Gelderland en krijg online een antwoord van de specialist in Recht-Gelderland

Zelf een vraag over Recht-Gelderland? Klik hier.
Meer vragen over Recht-Gelderland.
De huidige beheerder van de rubriek Recht-Gelderland:
Naam: UwJurist.nl mr. Monique Doomernik
Bedrijf: Uwjurist.nl
Reactiesnelheid: 5 uur
Waardering: 8.1 (van max. 10)
Meer informatie over UwJurist.nl mr. Monique Doomernik vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Recht-GelderlandVragen over Recht-Gelderland via RSS. Klik hier.
RSS over Recht-Gelderland op jouw website?Vragen over Recht-Gelderland op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Recht-GelderlandVragen over Recht-Gelderland via E-mail. Klik hier.

Verantwoordelijkheid kascommissie

[Gesteld op: 21-01-2008]

Toelichting:
Het BW kent de term "kas"commissie niet.
Mag een in de statuten als zodanig omschreven omschreven kascommissie alleen inkomsten/uitgaven controleren of ook heel breed de rechtmatigheid van uitgaven en impliciet dus ook bestuurshandelingenen/of besluiten of kan dat uitsluitend als er sprake is van een financiële commissie?
Is de omschrijving van het woord kascommissie terecht een beperking van de veel bredere opvatting van het BW?
Antwoord:
Geachte heer, mevrouw,

De kascommissie ontleent de bevoegdheden aan het Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 48. Wettelijk gezien, is de gekozen naam kascontrolecommissie, of kascommissie niet de juiste naam om de lading te dekken. De wet spreekt niet voor niets over uitsluitend een commissie en niet over een kascommissie. Hierdoor krijgt deze commissie niet alleen de bevoegdheid om zich en oordeel te vormen over het financieel beheer van de VvE, maar ook over het gehele (bestuurs)beleid. Het benoemen van een serieuze controlecommissie, uit eigen leden, heeft verreweg de voorkeur boven het benoemen van een externe accountant. De "eigen" leden weten wat er speelt binnen de organisatie en hebben er alle belang bij dat dit op de juiste wijze geschied. Een accountant controleert "afstandelijker" en kan, of zal zich, over het bestuursbeleid niet uitspreken.

Noodzakelijk om te kunnen controleren:
De kascommissie dient minimaal 3 stukken van het bestuur ter inzage te ontvangen:
de balans (met toelichting);
de staat van baten en lasten (met toelichting);
het jaarverslag.

Positie kascommissie:

Door de benoeming verkrijgt een kascommissie dezelfde positie als een externe accountant, inclusief alle rechten en plichten. De kascommissie functioneert als een onafhankelijk orgaan binnen de VvE.
Een kascommissie heeft niet alleen een onderzoekstaak:
een kascommissie meldt ook ernstige zaken;
een kascommissie adviseert bestuur en ledenvergadering over verbetering c.q. te nemen maatregelen;
een kascommissie dient het bestuur en/of de levenvergadering direct in te lichten indien wordt geconstateerd dat schulden (achterstand) van de leden ten aanzien van de onderhoudsbijdrage te hoog oplopen;
een kascommissie kijkt terug naar wat er met de adviezen van het voorgaande jaar is gedaan;
een kascommissie dient hard aan de bel te trekken bij misstanden;
een kascommissie controleert, ook bij uitbesteding administratief beheer, wie gerechtigd is tot de tekenbevoegdheid van de bank/girorekeningen.


Toelichting:

Het bestuur vertegenwoordigt de VvE in alle rechtshandelingen. De vergadering van eigenaars doet er verstandig aan om de penningmeester of voorzitter van het bestuur een machtiging voor dagelijkse betalingen voor de bank/girorekeningen te verstrekken. Immers het bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van de middelen van de vereniging. Het valt te overwegen een eventuele administratief beheerder, zonodig, eveneens te machtigen voor dagelijkse zaken. Bij de giro en bij veel banken is het mogelijk om een dubbele set dagafschriften (één t.b.v. de administratief beheerder en één t.b.v. het bestuur/vergadering) te verstrekken. Indien tot vorming van een reservefonds is besloten dienen de gelden voor dit fonds op een afzonderlijke rekening, ten name van de vereniging, te worden gedeponeerd. Over deze gelden kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaren die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt. Indien uitsluitend de administratief beheerder tekenbevoegdheid heeft (dit komt voor), dient de kascommissie hard aan de bel te trekken en de vergadering te adviseren onmiddellijk dergelijke bevoegdheden in te trekken.

Belang van de controle:

De controle is een serieuze vertrouwenszaak.
De controle is zowel in het belang van de vereniging als van het bestuur zelf.
Het bestuur legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.
Het bestuur heeft er recht op, dat hierover een goed- of afkeuring door de vergadering wordt uitgesproken.
De leden hebben er recht op dat wordt gecontroleerd of de financiële cijfers correct zijn maar ook dat het door het bestuur gevoerde beleid aan de gestelde eisen voldoet.

Met andere woorden: De kascommissie van bijv. een vereniging is een speciale commissie die de financiën van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. Ook kan de commissie vooraf aan een periode de begroting controleren.
Om uit te sluiten dat de penningmeester de vereniging verlaat zonder degelijke financiële documenten achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen komen, wordt in de statuten vaak geëist dat de penningmeester pas gedechargeerd mag worden wanneer de kascommissie tijdens de ALV heeft kenbaar gemaakt de jaarrekening goed te keuren. Het is overigens een misverstand dat de decharge verleend wordt aan de penningmeester. De kascommissie adviseert de ALV wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur, en niet alleen aan de penningmeester. Men noemt het controleren van de financiële documenten door de kascommissie een kascontrole.
Om belangenverstrengeling te voorkomen moet de kascommissie onafhankelijk zijn van de vereniging. Dit onderscheidt hem van andere commissies. Onafhankelijk zijn houdt in dat:
• Leden uit het bestuur van de vereniging geen zitting mogen nemen in de kascommissie.
• Personen die actief zijn in een andere commissie binnen de vereniging geen zitting mogen nemen in de kascommissie.
• De kascommissie zelf geen uitgaven mag doen.
In veel verenigingen is het traditie dat de penningmeester na zijn bestuursperiode zitting neemt in de kascommissie. In sommige verenigingen is het gebruikelijk dat de kascommissie geen leden bevat, maar enkel donateurs of niet-leden.
Met vriendelijke groet,
UwJurist.nl
mr. Monique Doomernik
Beantwoord door:
UwJurist.nl mr. Monique Doomernik
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Verantwoordelijkheid kascommissie:

Controle kascommissie
      [Gesteld in Recht-Gelderland]
2008-02-21 17:20:18
Kascie geeft geen goedkeurende verklaring af
      [Gesteld in Kascommissie]
2013-08-20 20:29:59
Bestuur weigert stukken kascie door te sturen
      [Gesteld in Kascommissie]
2013-08-26 08:55:05
Gesprek kascommissie met bestuurslid.
      [Gesteld in Kascommissie]
2015-09-04 12:48:23
Kascommissie krijgt geen medewerking van bestuur.
      [Gesteld in Kascommissie]
2016-10-05 11:58:07

Gemiddelde score Recht-Gelderland: 8.2 (152x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258130
  Beheerders:  1028

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+