Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Erfrecht
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Erfrecht en krijg online een antwoord van de specialist in Erfrecht

Zelf een vraag over Erfrecht? Klik hier.
Meer vragen over Erfrecht.
De huidige beheerder van de rubriek Erfrecht:
Naam: Lydia de Hoogh RB
Bedrijf: Administratiekantoor accurate 4 u
Reactiesnelheid: 13 uur
Waardering: 8.1 (van max. 10)
Meer informatie over Lydia de Hoogh RB vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over ErfrechtVragen over Erfrecht via RSS. Klik hier.
RSS over Erfrecht op jouw website?Vragen over Erfrecht op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over ErfrechtVragen over Erfrecht via E-mail. Klik hier.

kan vader perceel of een deel verkopen of schenke

[Gesteld op: 02-08-2011]

Toelichting:
betreft grondhuur perceel in suriname.moeder is overleden.er is een testament gemaakt.
Antwoord:

Vader kan perceel verkopen of schenken

Lees ook het onderstaande eens goed door.

Alle grond waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, is domein van de staat (domeingrond). Iedere Surinamer heeft het recht een stuk domeingrond onder een zakelijke titel te verkrijgen ter bebouwing, bewoning of het uitoefenen van landbouw of veeteelt voor de duur van 40 jaar.

Domeingrond wordt vanaf 1 juli 1982 onder de zakelijke titel grondhuur uitgegeven voor een voor verlenging vatbare termijn. Grondhuur is een zakelijk recht om het vrij genot van een stuk domeingrond te hebben, onder de verplichting deze te benutten overeenkomstig de door de staat bij de uitgifte gegeven bestemming en bepalingen. Domeingrond kan ook worden uitgegeven in huur en gebruik tot wederopzegging.

Wat betreft gronden, die vóór 1 juli 1982 in erfpacht zijn uitgegeven, die blijven deze titel behouden. Bij het verstrijken van de duur (erfpacht werd voor 75 jaar uitgegeven) keert het tot het vrije domein van de staat om dan opnieuw maar dan onder de titel “grondhuur” te worden uitgegeven.

Het verkrijgen van domeingrond in grondhuur geschiedt op de hierna te noemen voorwaarden:
- de aanvrager moet de Surinaamse nationaliteit bezitten,
  ingezetene zijn van de Republiek Suriname en meerderjarig
  zijn;
- de aanvrager moet een in Suriname gevestigde rechtspersoon
  zijn (stichtingen, naamloze vennootschappen, verenigingen en
  coöperatieve vereniging);
- de aanvrager dient een schriftelijk aanvraag bij de Minister,
  eventueel met een figuratieve kaart van de grond.

De Minister oordeelt of de aanvraag moet worden afgewezen op grond van ingediende bezwaren of strijdigheid met de bestemming of tot inwilliging van de aanvraag zal worden overgegaan.

Wordt de aanvraag ingewilligd dan wordt de aanvrager op de hoogte gesteld dat zijn verzoek zal worden ingewilligd (middels een bereidsverklaring) onder voorwaarde dat hij:
- de grond laat opmeten door een landmeter en de door deze
  vervaardigde kaart  bij de minister indient;
- de verschuldigde leges- en zegelrechten en
  overschrijvingskosten in staatskas stort;
- een gedeelte van de kosten, die met het ontsluiten, bouw of
  klaarmaken van de grond gepaard zijn gegaan aan de overheid
  te vergoeden;
- een nationaliteitsverklaring.

Indien de aanvrager niet binnen zes maanden aan deze verplichtingen kan voldoen, dan wordt de aanvraag als vervallen beschouwd. Voldoet de aanvrager wel aan de verplichtingen, dan willigt de Minister bij beschikking de aanvraag in, indien er geen andere bezwaren bestaan. De aanvrager ontvangt een afschrift van de beschikking. Deze dient daarna door de aanvrager tezamen met het bewijs van betaling van de overschrijvingskosten binnen vier maanden ter overschrijving in de openbare registers van het hypotheekkantoor te worden aangeboden. Het recht van grondhuur wordt pas bij overschrijving van de beschikking gevestigd. Vindt de overschrijving niet plaats, dan vervalt de beschikking van de minister van rechtswege.

Grondhuur kan aan derden worden overgedragen nadat toestemming van de Staat is verkregen. De Staat verleent deze toestemming in beginsel altijd, tenzij hierdoor de bestemming niet wordt gegarandeerd, de landinrichting wordt geschaad of op enige andere wijze het algemeen belang niet met de overdracht is gediend.

Vereisten voor de overdracht van grondhuur:
- overdracht dient te geschieden aan een ingezetene Surinamer
  of een in Suriname gevestigde rechtspersoon;
- overdracht geschiedt door toestemming van de Minister;
- de overdracht kan niet plaatsvinden binnen twee jaar na
  verkrijging van het recht van grondhuur.

De procedure van overdracht van grondhuur percelen is alsvolgt:
- de notaris verricht allereerst onderzoek in de registers van het
  hypotheekkantoor of de Dienst der Domeinen om zich te laten
  informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
  domeingrond. Hierbij wordt veelal gedacht of de domeingrond
  daadwerkelijk in grondhuur is uitgegeven en aan wie (vestiging
  van grondhuur geschiedt namelijk bij ministeriële beschikking)
  en of er eventueel hypotheek op is gevestigd en of beslagen op
  rusten;
- veelal wordt vooraf een koopovereenkomst gemaakt, waarbij
  de onderlinge afspraken met betrekking tot de voorwaarden
  van de koop/verkoop schriftelijk worden vastgelegd.
  De voorlopige koopovereenkomst is van enorm groot belang
  omdat hier de bepalingen worden vastgelegd omtrent de
  betalingsverplichting en de wijze waarop de betaling dient te
  geschieden en bovenal de op te leggen sancties als afspraken
  niet worden nagekomen. Hierbij wordt vooral gedacht aan de
  situatie, waarbij de toestemming tot overdracht van de staat
  uitblijft en aan de wederzijdse verplichtingen niet kan worden
  voldaan;
- het richten van een verzoek aan de staat (de betreffende
  minister) om toestemming tot overdracht te verkrijgen.

Is de toestemming door de minister verleend, dan wordt een beschikking verstrekt aan de koper. Na het verkrijgen van deze beschikking kan de notaris tot overdracht overgaan. De akte van levering wordt gepasseerd door de notaris.
Door ondertekening van deze akte vindt de feitelijke levering van verkoper naar koper plaats. Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de ondertekening van de leveringsakte heeft plaatsgevonden deze akte inschrijven in het register van het hypotheekkantoor.  

Boedelvorming/scheiding en deling

Indien na overlijden, echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van een rechtspersoon meerdere deelgerechtigden op de grond zijn, dienen zij binnen 18 maanden over te gaan tot scheiding en deling. Doen zij dat niet binnen die termijn, dan vervalt het recht van grondhuur van rechtswege en vervalt de grond weer in de boezem van de staat (vrij domein). De scheiding en deling geschiedt bij notariële akte.

Naast het recht van grondhuur kunnen ook de persoonlijke rechten zoals huur en gebruik tot wederopzegging worden gevestigd op domeingrond. Voor het verkrijgen van deze persoonlijke rechten gelden dezelfde vereisten en procedures als hij de aanvraag van grondhuur. Deze persoonlijke rechten kunnen niet aan derden worden afgestaan noch verhuurd.

Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl


Gerelateerde vragen aan kan vader perceel of een deel verkopen of schenke:

Van wie zijn nu de uitzendrechten van het voetbal?
      [Gesteld in Sportrecht]
2009-12-02 20:49:21
Mag een foto ongevraagd gepubliceerd worden?
      [Gesteld in Televisie]
2010-03-10 16:44:04
portretrecht ja of nee?
      [Gesteld in Televisie]
2010-03-19 16:48:08
Exploitatie onverdeelde boedel zonder toestemming
      [Gesteld in Suriname]
2010-08-17 22:13:50
Heeft mijn moeder recht op een deel van erfenis?
      [Gesteld in Suriname]
2011-09-20 00:29:10

Gemiddelde score Erfrecht: 9.0 (7x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+