Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Huis & Tuin » Woningen » Vereniging Van Eigenaren
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Vereniging van Eigenaren en krijg online een antwoord van de specialist in Vereniging van Eigenaren

Zelf een vraag over Vereniging van Eigenaren? Klik hier.
Meer vragen over Vereniging van Eigenaren.

Beheerder worden?

De rubriek Vereniging van Eigenaren heeft momenteel nog geen beheerder.

Meld je aan als beheerder voor de rubriek Vereniging van Eigenaren Klik hier.

RSS over Vereniging van EigenarenVragen over Vereniging van Eigenaren via RSS. Klik hier.
RSS over Vereniging van Eigenaren op jouw website?Vragen over Vereniging van Eigenaren op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Vereniging van EigenarenVragen over Vereniging van Eigenaren via E-mail. Klik hier.

Wat is aandeel reservefonds van nieuwe eigenaar?

[Gesteld op: 07-01-2011]

Toelichting:
Een appartement is verkocht per 15 december 2010. Moet deze nieuwe eigenaar het aandeel reservefonds t.a.v. de jaaropgave betalen over het hele jaar of alleen zijn aandeel vanaf 15 december? En als dat zo is moet dan de oude eigenaar nog zijn aandeel reservefonds van 01-01 tot 15-12-2010 opgeven. Het Modelregl.2006 is van toepassing en de VvE is 3 jaar oud.
Antwoord:
 

K. Overdracht van een appartementsrecht

Artikel 40

1. Een appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder overdracht valt ook toedeling, alsmede vestiging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, van gebruik en/of bewoning en van erfpacht of van opstal. Het bestuur is verplicht aan de met de overdracht belaste notaris een aan de akte te hechten verklaring af te geven, welke verklaring een opgave inhoudt van hetgeen de betrokken eigenaar op de dag van de overdracht aan de vereniging schuldig is. De verkrijger is jegens de vereniging niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt. De verklaring houdt tevens in een opgave van de omvang van het reservefonds en het aandeel daarin van de eigenaar.

2. Ingeval van vestiging van erfpacht, worden de krachtens de wet, de akte en een eventueel huishoudelijk reglement aan de eigenaar toekomende bevoegdheden uitgeoefend door de erfpachter, en zullen de voor rekening van de eigenaar komende verplichtingen voor diens rekening komen, tenzij in de akte van vestiging anders is bepaald.

3. Na overdracht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel moet de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde daarvan onverwijld schriftelijk mededeling doen aan het bestuur. Ingeval van vestiging van een beperkt recht als in het eerste lid bedoeld, houdt de mededeling tevens in aan wie het stemrecht toekomt.

4. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde zijn voor de terzake het overgedragen appartementsrecht verschuldigde voorschotbijdragen en definitieve bijdragen die voorafgaande aan de overdracht in het lopende of in het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of zullen worden, de oude en de nieuwe eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

5. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde is uitsluitend de oude eigenaar aansprakelijk voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 52 zevende lid, en de definitieve bijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van besluiten van de vergadering als bedoeld in artikel 52 vijfde lid, die tot stand gekomen zijn in het tijdvak gedurende hetwelk hij eigenaar was. Hetzelfde geldt voor bijzondere bijdragen verschuldigd terzake andere rechtsfeiten die in voormeld tijdvak hebben plaatsgehad.

6. Het bestuur draagt zorg dat alle daarvoor in aanmerking komende overeenkomsten op naam van de nieuwe eigenaar gesteld worden.

7. Het bestuur is bevoegd voor de nakoming van de in het eerste, vierde en vijfde lid bedoelde verplichtingen voldoende zekerheid in de vorm van een depot onder de notaris te verlangen.

8. Indien de vereniging terzake de eigendomsovergang een financiële bijdrage verschuldigd is aan de beheerder, komt deze ten laste van de oude eigenaar.

9. De eventuele informatiekosten en toetredingskosten, die slechts mogen dienen ter dekking van de gemaakte kosten, komen ten laste van de nieuwe eigenaar.


Volgens lid 1 moet de VvE een verklaring verstrekken aan de notaris waaruit blijkt wat de achterstallige betalingen zijn en wat het aandeel in het reservefonds is van de verkoper.
Volgens lid 4 is de koper hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten welke in het lopende of het voorgaande jaar opeisbaar zijn.

In de praktijk werkt het als volgt:
 • De notaris zal aan de administrateur van de VvE een verklaring vragen waarin staat wat het aandeel in het reservefonds van de verkoper is. Ook zal in deze verklaring opgenomen moeten zijn welke achterstallige betalingen de verkoper nog heeft;
 • zijn er achterstallige betalingen dan zal de notaris een gedeelte van de verkoopsom inhouden en dit op rekening van de VvE storten;
 • geeft de administrateur van de VvE geen verklaring af dan is de verkoper gevrijwaard van verdere aanmaningen van de VvE. de nieuwe eigenaar is dan hoofdelijk aansprakelijk voor de achterstallige betalingen van de vorige eigenaar.

Met vriendelijke groet,

Wim Verhees
www.abon-vve-beheer.nl

 
Reactie vraagsteller:
Dank voor uw reactie. Bovenstaande is zoals het behoort gebeurd. Maar ik heb de vraag niet helemaal goed gesteld. Het gaat om het bedrag dat de betreffende bewoner in de aanslag Inkomstenbelasting op dient te geven in Box 3. Moet de eigenaar die per 15 december 2010 het appartement heeft gekocht het volledige aandeel van dit app. in het reservefonds, of alleen het gedeelte vanaf 15-12 tm 31-12-2010?
 
Antwoord Beheerder:
Ik ben geen belastingexpert, maar volgens mij zijn er voor het jaar 2010 twee ijkpunten. Dit zijn 1 januari 2010 en 31 december 2010, het gemiddelde van dit bedrag moet aangegeven worden in de opgave inkomstenbelasting in box 3.

Op linkedIn bij de groep VvE specialisten is een discussie gevoerd om het bedrag in reservefonds een economische waarde te geven van € 1,00 en dan dit bedrag op te geven.

Met vriendelijke groet,

Wim Verhees
www.abon-vve-beheer.nl

Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl


Gerelateerde vragen aan Wat is aandeel reservefonds van nieuwe eigenaar?:

Meningsverschil BV - aandelen verkopen
      [Gesteld in Bedrijfsformules]
2010-01-21 21:37:16
privacy web door sloop van achterliggend pand
      [Gesteld in Privacywetgeving]
2012-06-06 10:25:04
Erfafscheiding of niet??
      [Gesteld in Tuin]
2010-08-17 14:24:11
Haag verdwenen.
      [Gesteld in Tuin]
2010-08-17 14:26:01
Wat betekent 'Huis te koop, onverdeeld aandeel'
      [Gesteld in Suriname]
2009-07-14 09:30:21

Gemiddelde score Vereniging van Eigenaren: 0.0 (0x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258137
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+