Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Europees Recht
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Europees recht en krijg online een antwoord van de specialist in Europees recht

Zelf een vraag over Europees recht? Klik hier.
Meer vragen over Europees recht.
De huidige beheerder van de rubriek Europees recht:
Naam: Nic
Bedrijf: Europa correct
Reactiesnelheid: 32 uur
Waardering: 7.2 (van max. 10)
Meer informatie over Nic vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Europees rechtVragen over Europees recht via RSS. Klik hier.
RSS over Europees recht op jouw website?Vragen over Europees recht op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Europees rechtVragen over Europees recht via E-mail. Klik hier.

Val ik onder gemeenschapsrecht?

[Gesteld op: 29-11-2010]

Toelichting:
Ik ben Esperantist en heb als zodanig deelgenomen in verschillende congressen, daar verblijvend op locatie, bijvoorbeeld eenmaal voor 4 weken aansluitend in Hongarije, Duitsland en Frankrijk en eenmaal net zoiets in Frankrijk, Duitsland, TsjechiŰ en Polen. Ook ben ik door TEJO uitgezonden geweest voor een weekend in Valencia voor een project. Is hierbij gebruik gemaakt van verblijfsrecht in de gemeenschap, zodat mijn wederhelft dezelfde rechten als ik heeft in Nederland?
Antwoord:
Was het maar zo simpel in NL dan. Je hebt inderdaad Gemeenschapsrecht, maar helaas stelt de IND, dat je dat samen met je partner(bewijsbaar),samen  moet hebben opgedaan! Dat is niet vereist onder de Richtlijn2004/38/EG. Maar ze eisen dat al jaren onterecht.Mijn echtgenoot ik waren daar zelf slachtoffer van! 

Aangezien je dat alleen hebt gedaan, neem ik aan? Zal de IND de EU toetsing afwijzen. Er is een groep mensen met mij daarin, die dat aan pakken via de Europese Commissie. Wij werken hard eraan om dat te laten stoppen.

Maar momenteel wordt alles en iedereen, tot en met de rest van alle familieleden, tot nu toe, stug afgewezen. Vorige week antwoordde de baas van de afdeling die gaat over Recht op vrij verkeer en vestiging, etc. Dat is Mrs. Reding, dat dat onterecht is. Maar het zal wel op een inbreukprocedure tegen NL uitlopen. Maar het duurt nog wel een paar maanden voor het zover is. Als je dit recht dus alleen opdeed en niet met je partner, heb je in NL dus een groot probleem. Tijdens de procedure is je partner wel rechtmatig, maar na de eerste beschikking, van het beroep, al meteen onrechtmatig. Ook dat is niet juist, want dit Unie recht zegt dat je, totdat er definitief en onherroepelijk op is beslist, je verblijfsrecht bezit. maar de IND voert dat dus ook niet juist uit!

Dus momenteel raad ik iedereen aan dat samen te doen. 4 maanden is genoeg. Ik zal wat siste,s plaatsen. waar je daar alles over kunt lezen. Helaas doen de links het niet via deze site. Dus zal je ze zelf moeten plakken en je registreren. Dan kun je alles lezen en eventueel al je vragen stellen. Daar zitten veel ervaringsdeskundigen en Advocaten op.

http://www.mixed-couples.nl/forum/index.php

http://rechtopgezinshereniging.nl/

http://www.buitenlandsepartner.nl/forum/login.php?redirect=privmsg.php&folder =inbox

Zijn er verdere vragen, wees zo vrij ze te stellen?

p.s.  Ik vergat je te vragen of je NL bent met alleen deze Nationaliteit? Soms hebben mensen een dubbele Europese Nationaliteit? Zou je mijn vragen willen beantwoorden? 

Groet Nic

Dit zijn de vragen gesteld aan de Europese commissie, gesteld door Mevr. Sopie in,t Veld naar aanleiding van mijn verzoek aan hun. Dat is D66, hun Europarlementariër.

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-8652/2010

aan de Commissie

Artikel 117 van het Reglement

Sophia in 't Veld (ALDE)

Betreft:        Gezinshereniging op grond van Richtlijn 2004/38/EG

Mevrouw K., een Nederlandse staatsburger die 4,5 maand in België leeft, beroept zich op het recht op gezinshereniging krachtens Richtlijn 2004/38/EG[1] betreffende het recht van vrij verkeer, om in Nederland samen te kunnen leven met haar echtgenoot, onderdaan van een derde land. Haar verzoek is echter door de Nederlandse rechter afgewezen met als argument dat geen recht op gezinshereniging bestaat aangezien het paar voordien niet samen in een andere EU-lidstaat heeft geleefd; de Nederlandse rechter erkent haar verblijf alleen in België niet als verblijf in een andere EU-lidstaat. Bij de behandeling van het verzoek past de Nederlandse rechter derhalve de strengere Nederlandse wetgeving toe. De rechter verklaart dat geen recht op gezinshereniging bestaat aangezien het paar voordien niet samen in een andere EU-lidstaat heeft geleefd. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het arrest-Metock waarin wordt gesteld dat een paar niet samen in een andere lidstaat hoeft te hebben geleefd om recht te hebben op gezinshereniging. Bovendien verklaart de rechter dat het paar niet van plan was zich in België te vestigen en dat de bewijslast in deze op mevrouw K. rust.

Haar echtgenoot, onderdaan van een derde land, is momenteel gedetineerd en wordt waarschijnlijk binnenkort uitgewezen. Zijn gezondheidstoestand is slecht en zijn land van herkomst weigert hem reisdocumenten te verstrekken.

1.    Vindt de Commissie ook niet dat rechters niet de vrijheid hebben om te beslissen of zij zich al dan niet zullen houden aan de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en dat de Nederlandse rechters verplicht zijn het arrest-Metock in zijn geheel toe te passen?

2.    Vindt zij ook niet dat mevrouw K., omdat zij in België leeft, aanspraak kan maken op gezinshereniging op grond van Richtlijn 2004/38/EG en dat de Nederlandse rechters derhalve niet de aanvullende eis kunnen stellen dat zij samen met haar echtgenoot in een andere   lidstaat  moet hebben geleefd?

3.    Vindt zij ook niet dat de bewijslast op de Nederlandse rechters rust en niet op de individuele burger en dat de Nederlandse rechters derhalve moeten bewijzen of die burger van plan was zich in een andere lidstaat te vestigen?

4.    Vindt zij ook niet dat het feit dat Nederlandse burgers die voordien in een andere lidstaat hebben geleefd anders worden behandeld dan burgers bij wie dat niet het geval is, neerkomt op impliciete discriminatie op grond van nationaliteit en dat deze kwestie aan de orde moet worden gesteld bij de volgende herziening van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer?    [1]     PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.


 

P-8652/10NL

Antwoord van mevrouw Reding

namens de Commissie

(17.11.2010)

 

 

1.         &nbs p;           De nationale rechtbanken zijn verplicht de EU-wetgeving volgens de interpretatie in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in haar geheel toe te passen.2. en 3.             De Commissie beschikt niet over voldoende gegevens betreffende deze zaak om commentaar bij het probleem van mevrouw K. te kunnen uitbrengen.


 De Commissie kan echter wel commentaar geven bij de algemene kwesties die het geachte Parlementslid aan de orde stelt.

Het vrije verkeer van EU-burgers staat centraal in het Europese project. Het is een van de fundamentele vrijheden van de interne markt. EU-burgers worden aangemoedigd in de EU te reizen en zich daar volgens hun wens te vestigen. Artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.


Die beperkingen en voorwaarden zijn vastgesteld bij Richtlijn 2004/38/EG[1], die voorziet in nadere bepalingen ter vergemakkelijking van de uitoefening van dit recht door EU-burgers die zich willen begeven naar een andere lidstaat dan die waarvan zij staatsburger zijn.


De EU-wetgeving is ook van toepassing op EU-burgers die van een andere EU-lidstaat waar zij hun recht op vrij verkeer en verblijf hebben uitgeoefend, terugkeren naar het land waarvan zij staatsburger zijn. Met betrekking tot familieleden van deze terugkerende EU-burgers heeft het Hof bevestigd[2] dat familieleden in het land waarvan de EU-burger staatsburger is, krachtens de EU-wetgeving ten minste dezelfde rechten genieten als die welke hen door de EU-wetgeving in een andere lidstaat zouden worden toegekend.


De Commissie heeft in juni 2009 richtsnoeren goedgekeurd[3] om de lidstaten bij te staan bij het maken van een onderscheid tussen reëel gebruik en misbruik van de EU-wetgeving betreffende vrij verkeer. In de richtsnoeren wordt onderstreept dat de fundamentele kenmerken van het onderscheid tussen reëel gebruik en misbruik berusten op de beoordeling geval per geval van de vraag of de uitoefening van de EU-rechten in een lidstaat vanwaar de EU-burger terugkeert, reëel en daadwerkelijk was.


De richtsnoeren bevatten ook een overzicht van de beginselen, waarborgen en elementen waarmee bij het besluit rekening moet worden gehouden. Wat de bewijslast betreft, moet de aanvrager bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat het verblijf reëel en doeltreffend was. Wanneer de door de aanvrager verstrekte bewijsstukken op zich voldoende zijn, berust de bewijslast bij de nationale instanties die wensen te bewijzen dat er sprake is van misbruik van de EU-wetgeving. In geval van beroep moeten de nationale rechtbanken het bestaan van misbruik in afzonderlijke gevallen nagaan. Het bewijs daarvan moet overeenkomstig de nationale wetgeving worden geleverd.4.         &nbs p;           De Commissie is van oordeel dat er op dit ogenblik krachtens de EU‑wetgeving volgens de interpretatie van het Hof geen geldige rechtsgrond bestaat om de voordelen die zijn toegekend aan EU-burgers die hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend en in een andere lidstaat hebben verbleven, toe te kennen aan EU-burgers die geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer en nog steeds verblijven in de lidstaat waarvan zij staatsburger zijn.[1]     Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, PB L 158 van 30 april 2004, blz. 77.

[2]     Arresten van het Hof van Justitie van 7 juli 1992 in zaak C-370/90 Singh (Jurispr. 1992, blz. I-4265) en van 11 december 2007 in zaak C-291/05 Eind (Jurispr. 2007, blz. I-10719).

[3]     COM(2009) 313 definitief.


Beantwoord door:
Nic
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Val ik onder gemeenschapsrecht?:

Van wie zijn nu de uitzendrechten van het voetbal?
      [Gesteld in Sportrecht]
2009-12-02 20:49:21
ik wil graag thuis kappen maar hoeveel mag ik bijv
      [Gesteld in Thuiswerk]
2010-01-06 20:42:39
Mag een foto ongevraagd gepubliceerd worden?
      [Gesteld in Televisie]
2010-03-10 16:44:04
portretrecht ja of nee?
      [Gesteld in Televisie]
2010-03-19 16:48:08
Bedrijf verkopen,maar verhuurder wil niet meewerke
      [Gesteld in Zakelijke Dienstverlening]
2012-03-27 21:45:55

Gemiddelde score Europees recht: 7.2 (62x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+