Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Erfrecht
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Erfrecht en krijg online een antwoord van de specialist in Erfrecht

Zelf een vraag over Erfrecht? Klik hier.
Meer vragen over Erfrecht.
De huidige beheerder van de rubriek Erfrecht:
Naam: Lydia de Hoogh RB
Bedrijf: Administratiekantoor accurate 4 u
Reactiesnelheid: 13 uur
Waardering: 8.1 (van max. 10)
Meer informatie over Lydia de Hoogh RB vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over ErfrechtVragen over Erfrecht via RSS. Klik hier.
RSS over Erfrecht op jouw website?Vragen over Erfrecht op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over ErfrechtVragen over Erfrecht via E-mail. Klik hier.

Beneficiaire aanvaarding en Schuldsanering

[Gesteld op: 29-10-2010]

Toelichting:
Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben een lastige kwestie voor ons (leken). Mijn vader is in juni overlijden terwijl hij op dat moment nog onder bewindvoering stond voor de WSNP. Ons is geadviseerd direct beneficiair te aanvaarden om zodoende niet aansprakelijk te worden. Mijn vader had geen testament of executeur o.i.d.
WIj hebben beneficiair aanvaard omdat ons door de notaris was verteld dat als wij zouden verwerpen mijn nichtje van 18 maanden alsnog beneficiair aanvaarden. Er was dus geen ontkomen aan.
Nu blijkt echter dat eerst de bewindvoerder de boedelrekening mag verdelen over de schuldeisers uit de WSNP. Hiervoor willen zij wel afwachten wat de belastingaanslagen voor 2009 en 2010 opleveren.
De (grote) schuld die zal overblijven na uitdeling van de boedelrekening zal bij onze vereffening komen te liggen. Wij hebben inmiddels ook andere vorderingen gevonden (te lang doorbetaalde huur- en zorg toeslag, huur en een rekening van een postorder bedrijf)
Ondertussen hebben wij ook al een voorlopige boedelbeschrijving gedeponeerd, waarop ook de boedelrekening stond. Deze is dus uiteindelijk niet correct.
Mijn vragen zijn als volgt:
- Moeten wij nu echt een jaar (definitieve aanslagen en afhandeling door vanwege bewindvoerder) gaan wachten voor wij iets kunnen ondernemen.
En zo ja, wat moeten wij de schuldeisers buiten de WSNP ondertussen laten weten?

- Is er nog een mogelijkheid om alsnog te verwerpen (wij hebben nu pas ook te horen gekregen dat mijn zus eigenlijk als voogd voor mijn nichtje mocht verwerpen)?

- De Notariskosten die wij nu maken, dienen die ook op de boedelbeschrijving te komen (ik heb her en der gelezen dat notariskosten als preferent worden gezien, maar ik weet niet of dat in ons geval geldt)?

- Is het mogelijk om alsnog een benoemde vereffenaar door de rechtbank aan te laten wijzen, en brengt dat kosten met zich mee?
En hoe kunnen wij dan zo'n verzoek indienen?

- Zijn er nog andere lasten verlichtende maatregelen mogelijk voor ons, aangezien wij toch ook dit alles zo snel en goed mogelijk af willen sluiten.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Antwoord:

Hallo,

Op een ander site heb ik dit al eens toegelicht.

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen u een keuze gemaakt moet hebben, met uitzondering van een minderjarige erfgenaam. Bij een minderjarige erfgenaam is zijn of haar ouder in principe verplicht om de nalatenschap binnen drie maanden na het overlijden beneficiair te aanvaarden.

Met deze uitzondering wil men voorkomen dat een minderjarig kind door een negatieve nalatenschap met schulden komt te zitten.

Gedurende een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de overlijdensdatum heeft u als erfgenaam het zogenaamde ‘recht van beraad'. U kunt dus in elk geval drie maanden de tijd nemen om informatie in te winnen over de nalatenschap, voordat u besluit of en hoe u de nalatenschap wilt aanvaarden.

Als u nog langer wacht, kan het zijn dan een andere belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser) verlangt dat u op korte termijn alsnog een keuze maakt. Deze belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken om u een termijn te stellen. Als u binnen deze termijn nog steeds geen keuze maakt, gaat de wet ervan uit dat u de nalatenschap zuiver aanvaard heeft.

Let op: zolang u nog geen keuze gemaakt heeft, moet u voorzichtig zijn met handelingen rondom de nalatenschap. Als u bijvoorbeeld de inboedel verkoopt of u gaat schulden van de overledene aflossen, dan kan daaruit worden afgeleid dat u de nalatenschap zuiver aanvaard heeft. Beperk u dan tijdens de periode van uw ‘recht van beraad' enkel tot beheer en onderhoud van de boedel.

Voor het maken van uw keuze gelden verschillende voorschriften. Het zuiver aanvaarden is het eenvoudigst. Hiervoor geldt geen bijzonder voorschrift of procedure. In de praktijk vindt de zuivere aanvaarding meestal plaats door een door de notaris opgestelde verklaring.

Voor beneficiaire aanvaarding en voor verwerping moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank die bevoegd is in de regio waar de overleden gestorven is. Bij beneficiaire aanvaarding verzorgt de notaris meestal deze verklaring namens de erfgena(a)m(en).

De rechtbank geeft dan een zogenaamde ‘akte nalatenschap' af en schrijft deze beneficiaire aanvaarding in in het boedelregister van de rechtbank. Dit boedelregister is openbaar en kan door bijvoorbeeld schuldeisers worden geraadpleegd.

Ook van een verwerping wordt melding gemaakt in het boedelregister. Ook in dit geval zal de rechtbank een zogenaamde ‘akte nalatenschap' afgeven waaruit de verwerping blijkt.

Denk goed na over uw keuze (aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen), want een eenmaal gemaakte keuze is onvoorwaardelijk en kunt u niet meer terugdraaien.

Alleen als u een nalatenschap zuiver aanvaardt en later blijkt dat de overledene een testament heeft gemaakt of als er een gebeurtenis plaatsvindt waardoor uw positie als erfgenaam aangetast wordt, mag u alsnog beneficiair aanvaarden.

Groeten Mw Coby urlus Juridisch Adviseur Personen en Familierecht

 
Reactie vraagsteller:
Beste Mevrouw Urlus,

Bedankt voor uw snelle reactie.
Het is mij nu duidelijk dat onze keuze niet meer teruggedraaid kan worden. Zoals ik eerder zei hebben wij al Beneficiair Aanvaard.
Zou u misschien ook kunnen adviseren met betrekking tot de andere genoemde kwesties, die dus nu zeker aan de orde zijn?
Alvast bedankt!
 
Antwoord Beheerder:

Hallo

Dit zegt de wet over benificiar aanvaarden in al zijn facetten.

Artikel 195
1.
Is een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair aanvaard en moet zij uit dien hoofde overeenkomstig de volgende afdeling van deze titel worden vereffend, dan zijn alle erfgenamen vereffenaar.
2.
Voor de toepassing van de bepalingen van deze en de volgende afdeling inzake vereffening wordt de echtgenoot van de erflater die een recht van vruchtgebruik heeft krachtens afdeling 2 van titel 3 , als een erfgenaam aangemerkt, tenzij uit de strekking van de bepalingen anders voortvloeit.
Artikel 196
De kantonrechter kan, op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve, de erfgenamen gelasten de beneficiaire aanvaarding bekend te maken in de Staatscourant en in een of meer door hem aangewezen nieuwsbladen.
Artikel 197
1.
Een notaris die op verzoek van een erfgenaam als boedelnotaris voor de beneficiair aanvaarde nalatenschap optreedt, doet zich als zodanig inschrijven in het boedelregister en geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de overige erfgenamen.
2.
Op een verzoek, uiterlijk een maand na die kennisgeving gedaan door de meerderheid van de erfgenamen of door een of meer erfgenamen die samen voor meer dan de helft gerechtigd zijn in de nalatenschap, kan de kantonrechter een andere notaris, die daartoe bereid is, als boedelnotaris aanwijzen. Deze doet de vervanging inschrijven en brengt haar zo spoedig mogelijk ter kennis van de eerstaangewezene en de erfgenamen.
3.
In geval van bekendmaking van de beneficiaire aanvaarding overeenkomstig het vorige artikel, wordt de aanwijzing van een boedelnotaris op dezelfde wijze, onder vermelding van zijn naam en adres, bekendgemaakt.
Artikel 198
Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, oefenen de erfgenamen hun bevoegdheden als vereffenaars van de beneficiair aanvaarde nalatenschap tezamen uit, doch kunnen daden van gewoon onderhoud en tot behoud van de goederen, en in het algemeen daden die geen uitstel kunnen lijden, door ieder van hen zo nodig zelfstandig worden verricht.
Artikel 199
1.
Op verzoek van een belanghebbende of van de boedelnotaris kan de kantonrechter een of meer erfgenamen van een nalatenschap die beneficiair aanvaard is, gelasten zekerheid te stellen voor hun beheer en de nakoming van hun overige verplichtingen. De kantonrechter stelt het bedrag en de aard van de zekerheid vast.
2.
Wanneer een erfgenaam blijkt dat de schulden der beneficiair aanvaarde nalatenschap de baten overtreffen, doet hij hiervan ten spoedigste mededeling aan de kantonrechter.
Artikel 200
1.
Met betrekking tot een erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard, geldt tot het einde van de vereffening het in de volgende leden bepaalde, tenzij hij voor de op hem rustende schulden der nalatenschap met zijn gehele vermogen aansprakelijk is.
2.
Vorderingen van de erflater op de erfgenaam en beperkte rechten van de erflater op een goed van de erfgenaam, alsmede vorderingen van de erfgenaam op de erflater en beperkte rechten van de erfgenaam op een goed van de erflater gaan niet door vermenging teniet.
3.
Heeft de erfgenaam een schuld der nalatenschap uit zijn overig vermogen voldaan, dan treedt hij op als schuldeiser van de nalatenschap voor het bedrag van die schuld in de rang die zij had. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op een last die verplicht tot een uitgave in geld ten laste van de nalatenschap welke de erfgenaam uit zijn overige vermogen heeft gedaan.
Artikel 201
1.
Een legaat wordt verkregen zonder dat een aanvaarding nodig is, behoudens de bevoegdheid van de legataris om het legaat te verwerpen zolang hij het niet aanvaard heeft.
2.
De kantonrechter kan op verzoek van een belanghebbende aan de legataris een termijn stellen, waarbinnen deze moet verklaren of hij al dan niet verwerpt; bij gebreke van een verklaring binnen de gestelde termijn verliest de legataris de bevoegdheid om te verwerpen.
3.
De verwerping van een legaat moet op ondubbelzinnige wijze geschieden, maar is aan geen vorm gebonden.
Groeten Mw Coby Urlus Juridisch Adviseur Personen en Familierecht
Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl


Gerelateerde vragen aan Beneficiaire aanvaarding en Schuldsanering:

Wat zijn spelregels bij beneficiaire aanvaarding?
      [Gesteld in Erfrecht]
2014-10-15 22:00:01
Beneficiair aanvaarding afgewezen.
      [Gesteld in Notaris-Drenthe]
2012-11-19 19:39:52
Wat betekend een testament tekenen op voorwaarde?
      [Gesteld in Familierecht]
2011-06-21 21:18:24
mondelinge overeenkomst ontbinden?
      [Gesteld in Advocaten-Friesland]
2009-07-22 21:20:08
aansprakelijkheid bij benificiaire aanvaarding
      [Gesteld in Notaris-Limburg]
2011-06-21 17:56:00

Gemiddelde score Erfrecht: 9.0 (7x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+