Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Financieel » Belastingen
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Belastingen en krijg online een antwoord van de specialist in Belastingen

Zelf een vraag over Belastingen? Klik hier.
Meer vragen over Belastingen.
De huidige beheerder van de rubriek Belastingen:
Naam: Elwiin Lammers
Bedrijf: Belastingadvieskantoor lammers
Reactiesnelheid: uur
Waardering: 0.0 (van max. 10)
Meer informatie over Elwiin Lammers vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over BelastingenVragen over Belastingen via RSS. Klik hier.
RSS over Belastingen op jouw website?Vragen over Belastingen op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over BelastingenVragen over Belastingen via E-mail. Klik hier.

Thuiswerkers hoe belasting betalen?

[Gesteld op: 07-02-2007]

Toelichting:
Ik heb voor diverse projecten zo nu en dan mensen nodig. Vaak zullen dit thuiswerkers zijn. Het gaat niet om een vast dienst verband. Ik zal ze zo'n 4-12x per jaar een paar uur nodig hebben. Hoe regel ik dit fiscaal? Loonlijst is niet echt een optie, omdat het niet voor vast is. Zijn er alternatieven?
Antwoord:
De Belastingdienst zegt over thuiswerkers het volgende in het Handboek loonheffingen 2007. Meer info is overigens te vinden op de site van de Belastingdienst. Concreet komt het erop neer dat er geen keuze is, soms moet er betaald worden via de loonlijst. Specifiek advies kan bij mij opgevraagd worden op hadevries@deloitte.nl.

15.15 Thuiswerkers en hun hulpen
Een thuiswerker is iemand die zijn werk niet verricht in het bedrijf van de werkgever,
maar thuis of op een andere plaats. Een thuiswerker en zijn hulpen zijn in fictieve
dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– De arbeid wordt persoonlijk verricht.
– Het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een maand ten
minste 2/5 van het wettelijk minimumloon per maand. Het minimumloon is het
loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Op grond
van deze wet geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar een lager wettelijk
minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is
gesteld van de leeftijd, dan moet voor de 2/5-grens worden gekeken naar het
minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder.
– De arbeidsverhouding is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste één
maand. Hierbij kan het ook gaan om twee arbeidsverhoudingen met dezelfde
opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste
een maand duren. Een maand is voor deze regeling een aaneengesloten tijdvak
van dertig dagen.

Verder mogen de thuiswerker en zijn hulpen niet tot een van de volgende groepen
behoren:
– degenen die arbeid van overwegend geestelijke aard verrichten, bijvoorbeeld
geestelijk verzorgers;
– auteurs of redactiemedewerkers die niet bij wijze van beroep werkzaam zijn voor
een uitgever;
– degenen die al in fictieve dienstbetrekking zijn als aannemers van werk of hun
hulpen, agenten, subagenten, artiesten, A-topsporters, bestuurders van een
coöperatie met werknemerszelfbestuur, commissarissen, leerlingen, stagiairs,
meewerkende kinderen of uitzendkrachten;
– degenen van wie de arbeidsverhouding in overwegende mate wordt beheerst door
een familieverhouding;
– zelfstandig ondernemers;
– degenen die arbeid verrichten in de persoonlijke of huishoudelijke sfeer van de
opdrachtgever. Voor dienstverleners aan huis gelden bijzondere regels
(zie paragraaf 15.9 en hoofdstuk 23);
– degenen die zich doorgaans laten bijstaan door meer dan twee hulpen die niet
hun echtgenoot of tot hun huishouden behorende minderjarige kinderen zijn.
Of een thuiswerker en zijn hulpen bij u in fictieve dienstbetrekking zijn, moet u
beoordelen aan de hand van verwachtingen bij de aanvang van de arbeidsverhouding.
Doet zich tijdens de arbeidsverhouding een incidentele afwijking voor, dan leidt dat
niet tot een onderbreking van de fictieve dienstbetrekking. Gaat het echter om een
blijvende afwijking, dan moet u opnieuw beoordelen of de arbeidsverhouding als een
fictieve dienstbetrekking kan worden beschouwd.

15.15.1 Wie is inhoudings- en premieplichtig?
Als opdrachtgever van de thuiswerker, moet u de loonheffingen inhouden op het
loon van de thuiswerker en afdragen aan de Belastingdienst. Daarnaast moet u de
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vergoeden aan de thuiswerker. De thuiswerker
moet loonheffingen inhouden en afdragen over het loon van zijn hulpen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan zijn hulpen vergoeden, tenzij de thuiswerker
doorgaans uitsluitend voor u werkt. In dat geval moet u de loonheffingen inhouden
op het loon van de hulpen van de thuiswerker en afdragen aan de Belastingdienst.
Daarnaast moet u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vergoeden aan de hulpen.

15.15.2 Verdeling van loon tussen een thuiswerker en zijn hulpen
Als een thuiswerker hulpen heeft en u ook voor die hulpen de loonheffingen moet
inhouden en afdragen, dan moet de thuiswerker aan u opgeven hoeveel loon iedere
hulp ontvangt. Hij moet daarvoor bij u een verklaring inleveren die door hemzelf
en door zijn hulpen is ondertekend.
Als de thuiswerker geen verklaring bij u inlevert, dan gelden de volgende regels:
– Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen moet u het
hele loon beschouwen als loon van de thuiswerker.
– Voor de berekening van de verschuldigde premies ww en wao/wia moet u het
hele loon in gelijke delen verdelen over de thuiswerker en zijn hulpen.

Let op!
Het is mogelijk dat u voor een thuiswerker het hele jaar of een deel van het jaar niet inhoudingsen
premieplichtig bent, bijvoorbeeld omdat niet aan het tijdscriterium is voldaan. Het loon over die
periode mag u niet in de aangifte loonheffingen vermelden, omdat de thuiswerker in die periode
geen fictieve dienstbetrekking bij u heeft (en dus niet verzekerd is). Loon waarover u de
loonheffingen moet inhouden, vermeldt u in de aangifte loonheffingen. Loon dat u niet in de
aangifte loonheffingen mag vermelden, kunt u aan de Belastingdienst doorgeven met het formulier
“Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde”. Dit formulier is verkrijgbaar via de
BelastingTelefoon (0800 - 0543). U kunt een voorbeeldformulier downloaden van
www.belastingdienst.nl/loonheffingen.

15.15.3 Speciale regels loonbelasting/premie volksverzekeringen voor thuiswerkers
(en hun hulpen)
Voor thuiswerkers (en hun hulpen) moet u de loonbelasting/premie volksverzekeringen
op een andere manier berekenen en met afwijkende percentages (zie
tabel 4, 5 of 6 achter in dit handboek). Bij deze percentages is al rekening gehouden
met de:
– in te houden premie WW;
– belaste vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
Gaat u uit van de “normale” grondslag voor de loonbelasting/premie
volksverzekeringen (zie ook paragraaf 7.1), dan berekent u het loon voor de
loonbelasting/volksverzekeringen voor thuiswerkers (en hun hulpen) als volgt:

Grondslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
+ In te houden premie WW
+ Ingehouden premies voor aanspraken die overeenkomen met de WW, WAO, WIA, ZW
+ Ingehouden bijdrage voor aanspraak op uitkering bij overlijden of invaliditeit door een ongeval
– Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
= Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (A)

Op dit loon past u het percentage toe voor thuiswerkers (en hun hulpen) (zie tabel 4,
5 of 6).
In de aangifte loonheffingen moet u een ander loonbedrag vermelden, uitgaande van
het bij (A) berekende loon. U berekent dit loonbedrag als volgt:

Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (A)
+ Vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
– Ingehouden premie WW
– Ingehouden premies voor aanspraken die overeenkomen met de WW, WAO, WIA en ZW
– Ingehouden bijdrage voor aanspraak op uitkering bij overlijden of invaliditeit door een ongeval
= Loon voor de aangifte loonheffingen

Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl

Subrubrieken binnen de rubriek Belastingen:
Belastingen-Belgie
Belastingen-Drenthe
Belastingen-Flevoland
Belastingen-Friesland
Belastingen-Gelderland
Belastingen-Groningen
Belastingen-Limburg
Belastingen-Noord Brabant
Belastingen-Noord Holland
Belastingen-Overijssel
Belastingen-Utrecht
Belastingen-Zeeland
Belastingen-Zuid Holland
Erfbelasting
Omzetbelasting
Schenkbelasting
WBSO


Gerelateerde vragen aan Thuiswerkers hoe belasting betalen?:

ik wil graag thuis kappen maar hoeveel mag ik bijv
      [Gesteld in Thuiswerk]
2010-01-06 20:42:39
bijverdienen voor een 65 + er
      [Gesteld in Thuiswerk]
2010-02-18 15:33:15
Dividendbelasting
      [Gesteld in Administratie]
2010-02-25 11:44:08
Opting-in naast reguliere baan
      [Gesteld in Prostitutie]
2010-06-24 17:09:18
Inkomen uit Engeland.
      [Gesteld in Belastingen-Overijssel]
2012-08-17 21:40:01

Gemiddelde score Belastingen: 0.0 (0x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+