Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Huis & Tuin » Woningen » Vereniging Van Eigenaren
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Vereniging van Eigenaren en krijg online een antwoord van de specialist in Vereniging van Eigenaren

Zelf een vraag over Vereniging van Eigenaren? Klik hier.
Meer vragen over Vereniging van Eigenaren.

Beheerder worden?

De rubriek Vereniging van Eigenaren heeft momenteel nog geen beheerder.

Meld je aan als beheerder voor de rubriek Vereniging van Eigenaren Klik hier.

RSS over Vereniging van EigenarenVragen over Vereniging van Eigenaren via RSS. Klik hier.
RSS over Vereniging van Eigenaren op jouw website?Vragen over Vereniging van Eigenaren op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Vereniging van EigenarenVragen over Vereniging van Eigenaren via E-mail. Klik hier.

Nieuwe (hurende) bewoner volwaardig VvE-lid?

[Gesteld op: 26-09-2010]

Toelichting:
Onze VvE telt 4 koopappartementen. Recentelijk hebben nieuwe (hurende) bewoners hun intrek genomen in 1 appartement. Als voorzitter heb ik hierover, zowel mondeling als schriftelijk, géén mededelingen ontvangen van de huidige eigenaar. (Volgens het modelreglement van 1992: H4, art. 2) is hij/zij wel verplicht dit te melden.)
Graag uw advies hoe hiermee om te gaan (passief of proactief?) o.a. met het oog op de jaarlijkse VvE-vergadering (huidige bewoners wel/niet uitnodigen?).
Antwoord:

Ik denk dat u onderstaande artikelen bedoelt.


H. Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé gedeelte aan een gebruiker

Artikel 24

1. Een eigenaar kan zijn privé gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke

gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.

2. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring behoudt zowel de gebruiker als het bestuur een exemplaar.

3. De in het eerste lid bedoelde verklaring zal geacht worden ook betrekking te hebben op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring worden genomen respectievelijk vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens de gebruiker in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

4. Het bestuur zal de gebruiker van iedere aanvulling of verandering van het reglement of het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede van eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, op de hoogte stellen.

5. Niettegenstaande de ingebruikgeving van een privé gedeelte aan een ander, blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien. De eigenaar en de gebruiker kunnen gezamenlijk schriftelijk aan het bestuur mededelen dat de door de eigenaar verschuldigde definitieve en voorschotbijdragen door de gebruiker zullen worden voldaan.

Artikel 25

1. Het bestuur kan te allen tijde verlangen dat de gebruiker zich jegens de vereniging als borg verbindt voor de eigenaar, en wel voor de betaling van hetgeen laatstgenoemde ingevolge het reglement aan de vereniging schuldig is of zal worden.

2. Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken tot verplichtingen van de betrokken eigenaar die opeisbaar worden na het tijdstip waarop per aangetekende brief door het bestuur aan de gebruiker is medegedeeld, dat de vereniging van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid gebruik wenst te maken. Bovendien zal de gebruiker uit hoofde van de hier bedoelde borgtocht per maand nimmer meer verschuldigd zijn dan een bedrag, overeenkomende met de geschatte maandelijkse huurwaarde van het desbetreffende privé gedeelte.

Artikel 26

1. De eigenaars zijn verplicht er voor zorg te dragen, dat hun privé gedeelte niet

betrokken wordt door iemand die de in artikel 24 bedoelde verklaring niet getekend heeft.

2. De gebruiker die zonder de in artikel 24 bedoelde verklaring getekend te hebben of zonder de in artikel 25 bedoelde verplichting te zijn nagekomen een privé gedeelte betrokken heeft dan wel in gebruik houdt, kan door het bestuur hieruit verwijderd worden en hem kan het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten worden ontzegd.

3. Indien iemand zonder enige titel een privé gedeelte betrokken heeft, neemt het bestuur alle noodzakelijke maatregelen die kunnen leiden tot ontruiming van het privé gedeelte. Het bestuur gaat niet tot ontruiming over dan nadat het de betrokkene tot ontruiming heeft aangemaand.In dit geval kan aan de betrokkene in ieder geval het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en  gemeenschappelijke zaken ontzegd worden.


Hierin staat dat de eigenaar verplicht is om een nieuwe bewoner een verklaring te laten ondertekenen dat hij/zij zicht aan de regels zoals die zijn opgesteld door de VvE. 

Ik zou de eigenaar vragen om hier alsnog voor te zorgen. Wat betreft het uitnodigen op de vergadering van eigenaren, ik zou de huurder niet uitnodigen op de vergadering tenzij er iets besproken moet worden wat betrekking heeft op de bewoners en niet op de eigenaars.
 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+