Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Bedrijfsformules
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Bedrijfsformules en krijg online een antwoord van de specialist in Bedrijfsformules

Zelf een vraag over Bedrijfsformules? Klik hier.
Meer vragen over Bedrijfsformules.
De huidige beheerder van de rubriek Bedrijfsformules:
Naam: A.P.de Ruyter RA
Bedrijf: A+a voor accountancy & advies
Reactiesnelheid: 13 uur
Waardering: 7.3 (van max. 10)
Meer informatie over A.P.de Ruyter RA vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over BedrijfsformulesVragen over Bedrijfsformules via RSS. Klik hier.
RSS over Bedrijfsformules op jouw website?Vragen over Bedrijfsformules op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over BedrijfsformulesVragen over Bedrijfsformules via E-mail. Klik hier.

Vereniging kent 2 oprichters bv. 1 NP + 1RP(=Stg.)

[Gesteld op: 16-09-2010]

Toelichting:
Geachte heer/mevrouw,

Recentelijk las ik in de krant het onderstaande bericht: " Stichting Personeelsfonds DNB in liquidatie, gevestigd te Amsterdam en Vereniging tot instandhouding van de Stichting Personeelsfonds DNB in liquidatie, gevestigd te Amsterdam, zijn ontbonden. De stukken als bedoeld in artikel 2:23b van het BW liggen ter inzage bij het handelsregister te Amsterdam en bij de rechtspersonen tot 2 maanden na deze publicatie"

1.) Graag zou ik het volgende vragen. In het geval ik een Vereniging en/of Stichting zou willen "overnemen" die minimaal drie jaar bestaat, is het dan een mogelijkheid om zo een Vereniging en/of Stichting zoals boven omschreven, over te nemen en vervolgens de statuten te veranderen door deze in lijn te brengen met het uit te voeren plan.

2.) Is bovengenoemde "overname" goedkoper en minder omslachtig dan zélf een Vereniging en/of Stichting op te richten? Aldus hoef ik in ieder geval niet drie jaar te wachten --wettelijke eis--, alvorens ik mijn plan ten uitvoer kan brengen. Hiertoe dient de organiserende vereniging tenminste drie jaar te bestaan.

3.) Ben ik in voormeld geval waarschijnlijk té laat voor een eventuele "overname", aangezien zowel de Stichting als de Vereniging reeds ontbonden lijken te zijn en dus geen rechtsgeldige handelingen meer mogen verrichten? Of houdt het feit dat de stukken 2 maanden na publicatie ter inzage liggen bij de rechtspersonen, in dat er bezwaar kan worden gemaakt tegen de voorgenomen ontbinding én dat de Rechtspersonen nog bestaan en nog niet daadwerkelijk zijn ontbonden? Er staat immers niet dat de stukken bij de reeds ontbonden rechtspersonen ter inzage liggen.

4.) Zelf dacht ik aan de volgende (oprichtings)constructie: Binnen het bestuur van de Stichting neem ik zelf alle taken van voorzitter, penningmeester, etc.., op mij. Aangezien een Vereniging twee oprichters kent, kan de Stichting er één van zijn en ik zelf als natuurlijke persoon de tweede oprichter. Is deze constructie werkbaar/realiseerbaar?

Met vriendelijke groet,
J. Wijdh
Antwoord:

Ik moet u teleurstellen, want uit uw vraagstelling blijkt dat u niet goed begrijpt wat de positie is van een stichting of een vereniging.
Allereerst is het van belang te weten dat deze altijd worden opgericht voor een bepaald doel, dat zeer concreet wordt omschreven. Dit doel kan naar mijn weten niet achteraf worden gewijzigd, ik heb het althans nog nooit gezien. Hiertoe is ook de medewerking nodig van alle betrokkenen, waaronder subsidieverstrekkers, en die kans is heel klein.
Wat daarbij ook van belang is dat zowel bij een stichting als bij een vereniging een bestuur moet worden benoemd, bestaande uit ten minste 3 personen, die de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris op zich nemen. Uw gedachte om alle taken op u te nemen is dus onmogelijk. Het gevolg zou zijn dat de door hetbestuur genomen besluiten niet rechtsgeldig zouden zijn, en dat u met uw prive-vermogen aansprakelijk bent voor alle handelingen.
Overigens verschilt een stichting van een vereniging, doordat een vereniging leden kent. Jaarlijks moet er een algemene ledenvergadering worden gehouden, waarbij de leden stemmen over het beleid. Bij een vereniging wordt het bestuur ook aangesteld of ontslagen door de leden. Daarbij bestaat het bestuur altijd uit natuurlijke personen, wat betekent dat een stichting nooit bestuurder van een vereniging kan zijn.

Een ander belangrijk punt is dat verenigingen en stichtingen volledige zelfstandige rechtspersonen zijn. Niemand kan ze bezitten. Uw voorstel om ze over te nemen kan dus niet. 

Wat de liquidatie betreft: het is wettelijk verplicht om voor de uiteindelijke liquidatie een advertentie te plaatsen, zodat eventuele belanghebbenden (schuldeisers) hierover worden geinformeerd, en bezwaar kunnen maken als ze worden benadeeld. U bent geen belanghebbende, en uw bezwaar geldt dus niet. U kan de liquidatie niet tegenhouden.

Conclusie: helaas is er geen enkele mogelijkehid om de door u bedachte constructie uit te voeren. De enige mogelijkheid die u heeft is om zelf een nieuwe stichting of vereniging op te richten. Uiteraard kan dit pas als u voldoende personen hebt gevonden die op vrijwillige basis het bestuur willen vormen.

 
Reactie vraagsteller:
Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hartelijk dank voor uw reflectie.

Wellicht dat u niet bekend is dat er ook stichtingen zijn die hun doel(stelling) zoals omschreven in de statuten, niet meer dienen. Deze stichtingen zouden enerzijds m.m.v.h. bestuur voor opheffing in aanmerking kunnen komen. Anderzijds zouden deze stichtingen i.p.v. te worden opgeheven kunnen worden voortgezet m.m.v.h. bestuur + i.s.m. door de notaris gewijzigde statuten. Dit is dus niet zo zeer "overnemen" in de letterlijke zin van het woord maar meer voortzetten onder gewijzigde statuten. Hiermee wordt ook de doelstelling van de stichting gewijzigd door besluit van het bestuur of door besluit van de Rechtbank.

Een vereniging moet twee oprichters hebben en minimaal één lid, zo verklaart de Groningse hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga. Wat dit betreft bent u verkeerd geïnformeerd. Hiertoe verwijs ik naar de constructie van de PVV. Stg. Groep Wilders kent Geert Wilders als enig bestuurder. En de Vereniging Groep Wilders = PVV, is opgericht door de Stg. Groep Wilders (RP) + Geert Wilders (NP) en kent Geert Wilders als enig bestuurder/lid.

Enfin, de doelstelling die ik voor ogen heb, berust in het feit dat ik graag een bingo wil organiseren, dit is wettelijk alleen toegestaan aan een vereniging van minimaal drie jaar oud. Dit = restrictie 1

Met deze doelstelling in gedachten kan ik het toch alleen houden bij het "overnemen" van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en hoef ik toch niet ook nog een stichting "over te nemen"? Het huidige bestuur van de voort te zetten vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) kan meewerken aan de statuten wijziging; vervolgens herkennen zij zich niet meer in deze nieuwe statuten en blijf ik achter als enig bestuurder/lid. Dit = restrictie 2

Zodoende kan ik toch voldoen aan de restricties én vervolgens mijn doelstelling (via de vereniging bingo organiseren) vorm & inhoud geven?

Met vriendelijke groet,
J. Wijdh
 
Antwoord Beheerder:

Het is geen makkelijk onderwerp, maar aangezien u zich kennelijk heeft verdiept in de materie zal ik wat dieper op uw vraagstelling ingaan.
De wettelijke bepalingen omtrent stichtingen en verenigingen zijn opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In art. 37 is bijvoorbeeld vermeld dat het bestuur uit leden wordt benoemd. In datzelfde artikel is vermeld dat het bestuur uit zijn midden aanwijst een voorzitter, een secretaris en een penningmeester TENZIJ de statuten anders bepalen. Conclusie: een vereniging moet minimaal 3 leden hebben, maar het is dus in theorie mogelijk dat de statuten worden aangepast zodat er inderdaad maar 1 lid is. Dat ondersteunt de mening van dhr. Elzinga.

Wat de PVV betreft: ik heb het nagegaan, maar de vereniging is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. dat betekent dat het gaat om een zogenaamde informele vereniging. Deze mag vormvrij worden opgericht, maar een belangrijk nadeel is wel dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden. Maar dit verklaart wel waarom de situatie bij Geert Wilders afwijkend is.
Ik neem aan dat de Wet op de Kansspelen alleen betrekking heeft op verenigingen met Rechtsbevoegdheid, en dus niet op informele verenigingen, maar dat kan u nakijken.

In theorie zou het voor u dus mogelijk zijn dat u een bestaande slapende vereniging zoekt, en met de bestuurders tot overeenstemming komt over het laten aanpassen van de statuten, en het aftreden van het voltallige bestuur. Echter, zoals eerder aangegeven, heeft u ook te maken met de leden van de vereniging die toestemming moeten geven, maar ook met subsidieverstrekkers die in het verleden de vereniging hebben gefinancieerd. Eventuele baten zouden dan in overeenstemming met de eerste doelstelling van de vereniging moeten worden besteed.
Ik vermoed dat het een zeer moeilijke zoektocht voor u wordt.
Overigens heb ik hier de stichting niet genoemd, omdat deze geen verbintenis heeft met de vereniging.

Beantwoord door:
A.P.de Ruyter RA
profielpagina

Subrubrieken binnen de rubriek Bedrijfsformules:
AlliantiesFranchisingMulti-level-marketing


Gerelateerde vragen aan Vereniging kent 2 oprichters bv. 1 NP + 1RP(=Stg.):

Wat betekent een herhaaldelijke droom?
      [Gesteld in Droomuitleg]
2009-08-19 22:33:04
Zichtbaarheid kentekenplaat
      [Gesteld in Verkeer]
2010-08-02 14:34:52
Vrg. 1 t/m 4 mbt "overname" Vereniging/Stichting
      [Gesteld in Notaris-Noord Holland]
2010-08-31 19:12:15
geldigheid schuldbekentenis
      [Gesteld in schulden & inkomen]
2010-10-21 12:39:04
Ik wil een schuldbekentenis uitbetaald hebben.
      [Gesteld in Rechtshulp-Noord Holland]
2013-06-10 22:47:33

Gemiddelde score Bedrijfsformules: 8.3 (619x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258137
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+