Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Management » Interim Management » Wet Werk En Bijstand
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Wet Werk en Bijstand en krijg online een antwoord van de specialist in Wet Werk en Bijstand

Zelf een vraag over Wet Werk en Bijstand? Klik hier.
Meer vragen over Wet Werk en Bijstand.
De huidige beheerder van de rubriek Wet Werk en Bijstand:
Naam: Legal2People
Bedrijf: Legal2people
Reactiesnelheid: 14 uur
Waardering: 8.7 (van max. 10)
Meer informatie over Legal2People vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via RSS. Klik hier.
RSS over Wet Werk en Bijstand op jouw website?Vragen over Wet Werk en Bijstand op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via E-mail. Klik hier.

Complete verwarring, hoger beroep

[Gesteld op: 29-06-2010]

Toelichting:
Het spijt me dat ik hier over door moet gaan, maar ik ontvang allerlei strijdige berichten hierover en ik denk dat veel mensen hier mee te maken krijgen en gaan krijgen.

In de door u vermelde beroepswet staat dat een hoger beroep WEL een schorsende werking heeft voor bv de Wet werk en bijstand.

Nu een aantal opmerkelijke tegenstrijdige feiten:
1. De gemeente heeft een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend JUIST om de uitspraak te schorsen. Dit hadden ze dan niet hoeven te doen want volgens de beroepswet is dit standaard het geval. Het gaat er bij mij niet in dat de gemeente een verzoek tot vv indiend terwijl dit niet nodig is.

2. Het verzoek tot voorlopige voorziening is door de CRVB afgewezen en in de uitspraak staat het volgende citaat:
"De enkele omstandigheid dat de aangevallen uitspraak naar het oordeel van verzoeker niet in stand zal kunnen blijven vormt op zichzelf niet een voldoende grondslag voor het oordeel dat een spoedeisend belang het treffen van een voorlopige voorziening vordert"

En nu komt het: !!!!!

"De wetgever heeft immers aan het instellen
van hoger beroep in zaken als de ONDERHAVIGE geen schorsende werking willen toekennen en daarmee het risico van mogelijke problemen bij de naleving van een in hoger beroep aangevochten uitspraak bij het betrokken bestuursorgaan gelegd".

Oftewel volgens de CRVB heeft het instellen van hoger beroep in deze kwestie geen schorsende werking !? Het is m.i. onvoorstelbaar dat een CRVB dat dagelijks dit soort kwesties behandeld een beroepswet verkeerd interpreteert. Desondanks staat in de door u vermelde beroepswet iets totaal tegenstrijdigs.

Heeft u hier een verklaring voor want ik zie door de bomen het bos niet meer en bij het juridisch loket en wetswinkel kunnen ze hier geen enkele uitleg over bieden.

Kan ik aan het bewuste citaat in de uitspraak rechten ontlenen of heeft de beroepswet voorrang ?

BEDANKT.
Antwoord:

 

Beste vraagsteller,

Ik snap uw verwarring. Wij dachten ook eerst dat er schorsende werking zou zijn echter dit is niet het geval:


Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Beroepswet en onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet, heeft een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank inzake de toepassing van de WWB geen schorsende werking. De gemeente is dan ook gehouden uitvoering te geven aan de in de aangevallen uitspraak gegeven opdracht tot het nemen van een nieuw besluit op de bezwaren Niet is gebleken dat of waarom de gemeente geen uitvoering zou kunnen geven aan de aangevallen uitspraak. Daarbij kan de gemeente een nieuw besluit op de bezwaren nemen in afwachting van en onder voorbehoud van de uitkomst van het ingestelde hoger beroep.

Het beroep tegen het niet tijdig beslissen zal naar onze mening toch bij de rechtbank in behandeling moeten worden genomen want een vovo in hoger beroep heeft geen zin. Dus u heeft terecht beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen ( na de in gebreke stelling)
 
 
Uitspraak

09/5561 WWB-VV
09/5564 WWB-VV


Centrale Raad van Beroep


Voorzieningenrechter


U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:84, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om voorlopige voorziening van:

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn (hierna: verzoeker),

in verband met de hoger beroepen van:

verzoeker

en

[appellant] (hierna: appellant) en [appellante], (hierna: appellante) beiden wonende te Oldehove,

tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 17 februari 2009, nrs. 08/478 en 08/479, (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

verzoeker

en

appellanten.Datum uitspraak: 10 november 2009I. PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld en tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

Namens appellanten heeft mr. B. van Dijk, advocaat te Groningen eveneens hoger beroep ingesteld.


II. OVERWEGINGEN

1. Voor een overzicht van de voor de beoordeling van het verzoek om voorlopige voorziening van belang zijnde feiten en omstandigheden verwijst de voorzieningenrechter naar de aangevallen uitspraak. Hij volstaat hier met het volgende.

1.1. Bij besluit van 18 december 2007 heeft verzoeker de aan appellante verleende bijstand ingevolge de WWB ingetrokken met ingang van 21 juli 2006 en de gemaakte kosten van bijstand over de periode van 21 juli 2006 tot 1 oktober 2007 tot een bedrag van € 16.463,26 van haar teruggevorderd. De besluitvorming berust op de overweging, kort gezegd, dat appellante vanaf 21 juli 2006 een gezamenlijke huishouding met appellant heeft gevoerd zonder daarvan aan het College melding te maken.

1.2. Bij besluit van eveneens 18 december 2007 heeft het College de kosten van de aan appellante verstrekte bijstand over de periode van 21 juli 2006 tot 1 oktober 2007 tot een bedrag van € 16.463,26 mede van appellant teruggevorderd.

1.3. Bij besluit van 8 april 2008 (hierna: het bestreden besluit) heeft verzoeker de tegen de besluiten van 18 december 2007 gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.

1.4. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank - met bepalingen over proceskosten en griffierecht - de namens appellanten ingestelde beroepen gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd en bepaald dat verzoeker een nieuw besluit neemt op de bezwaren van appellanten. De rechtbank was - samengevat - van oordeel dat er onvoldoende feitelijke grondslag bestond voor de conclusie dat appellanten in de periode van 21 juli 2006 tot begin januari 2007 een gezamenlijke huishoudingvoerden.

1.5. Bij besluit van 14 februari 2008 heeft verzoeker appellante met ingang van 7 januari 2008 opnieuw bijstand toegekend.

2. Verzoeker heeft verzocht om schorsing van de aangevallen uitspraak tot op het hoger beroep is beslist.

3. Naar aanleiding van dit verzoek overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

3.1. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en artikel 21 van de Beroepswet kan, indien tegen een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter van de rechtbank als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Beroepswet hoger beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de Raad op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

3.2. Verzoeker heeft aangevoerd dat er een spoedeisend belang is ontstaan omdat appellanten bij beroepschrift van 4 september 2009 bij de rechtbank beroep hebben ingesteld tegen het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar ter uitvoering van de aangevallen uitspraak.

3.3. De voorzieningenrechter ziet hierin geen zodanig spoedeisend belang dat de uitspraak in de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.
Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Beroepswet en onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet, heeft een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank inzake de toepassing van de WWB geen schorsende werking. Verzoeker was dan ook gehouden uitvoering te geven aan de in de aangevallen uitspraak gegeven opdracht tot het nemen van een nieuw besluit op de bezwaren tegen de besluiten van 18 december 2007. Niet is gebleken dat of waarom verzoeker geen uitvoering zou kunnen geven aan de aangevallen uitspraak. Daarbij tekent de voorzieningenrechter aan dat verzoeker een nieuw besluit op de bezwaren kan nemen in afwachting van en onder voorbehoud van de uitkomst van het ingestelde hoger beroep. Indien de Raad, beslissende in de hoofdzaak, tot de slotsom zou komen dat het bestreden besluit in rechte stand kan houden, leidt dit tot een vernietiging van de aangevallen uitspraak en tot vernietiging van het ter uitvoering van de aangevallen uitspraak genomen besluit.

3.4. Uit het voorgaande volgt dat het verzoek om voorlopige voorziening kennelijk ongegrond is, zodat de voorzieningenrechter, gelet op artikel 8:83, derde lid, van de Awb uitspraak kan doen zonder zitting.

4. Voor bepalingen omtrent proceskosten en griffierecht is geen aanleiding.III. BESLISSING

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht af.


Deze uitspraak is gedaan door N. J. van Vulpen-Grootjans, in tegenwoordigheid van P.M. Okyay-Bloem als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 10 november 2009.


(get.) N.J. van Vulpen-Grootjans.


(get.) P.M. Okyay-Bloem.

 
Reactie vraagsteller:
Het is inderdaad zeer opmerkelijk. Ik ben zelf gisteren ook maar even wezen googlen en zo vond ik diverse uitspraken in dezelfde richting zoals LJN: BK2859

Hierin staat hetzelfde, geen schorsende werking:
"
(Mede)terugvordring bijstand. Afwijzing voorlopige voorziening. Geen spoedeisend belang. Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Beroepswet en onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet, heeft een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank inzake de toepassing van de WWB geen schorsende werking "

Terwijl er in onderdeel C van de bijlage er juist WEL sprake is van een schorsende werking bij een uitspraak op basis van een bepaling in de WWB, dat staat er gewoon in eenvoudig Nederlands. Ik kan dit niet bevatten volgens mij doet de Centrale Raad dit verkeerd en kopieeren rechters blind elkaars motivering. Maar dat komt mij goed uit.

De gemeente zal nu waarschijnlijk stellen dat er WEL een schorsende werking is op basis van onderdeel C van de bijlage / artikel 19 beroepswet. Ik kom dan met al die uitspraken van de Centrale Raad waar deze concludeert dat op basis van dezelfde bepaling er GEEN schorsende werking is.

Wat heeft in de regel voorrang ? De wetstekst of de interpretatie van de Centrale Raad via diverse uitspraken ?

Bedankt.

 
Antwoord Beheerder:

Beste vraagsteller,

De werking van een uitspraak met betrekking tot een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in onderdeel C, onder 1 tot en met 24, van de bijlage die bij deze wet behoort, wordt opgeschort totdat de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken of, indien hoger beroep is ingesteld, op het hoger beroep is beslist.

de bijstandswetgeveing valt onder punt 25 dus er is geen opschortende werking.  De CrvB zal vermoedelijk de doorzending niet accepteren en deze weer terugverwijzen naar de rechtbank. Wellicht dat u ook zelf nog even contact op kunt nemen met de rechtbank.

Heel veel succes.

Met vriendelijke groet,

Legal2People 

Beantwoord door:
Legal2People
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Complete verwarring, hoger beroep:

terechte veroordeling?
      [Gesteld in Strafrecht]
2007-11-06 12:35:00
Moet ik mijn beschikking betalen?
      [Gesteld in Recht-Noord Brabant]
2008-03-18 17:47:11
Van wie zijn nu de uitzendrechten van het voetbal?
      [Gesteld in Sportrecht]
2009-12-02 20:49:21
Welke rechtbank
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2010-06-24 10:59:58
Hoger beroep tbv behoud rechten niet pluis?
      [Gesteld in Strafrecht-Friesland]
2013-11-13 14:43:58

Gemiddelde score Wet Werk en Bijstand: 8.7 (4703x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+