Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Recreatie » Openlucht » Flora & Fauna » Vleermuizen
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Vleermuizen en krijg online een antwoord van de specialist in Vleermuizen

Zelf een vraag over Vleermuizen? Klik hier.
Meer vragen over Vleermuizen.
De huidige beheerder van de rubriek Vleermuizen:
Naam: Van Diedenhoven
Bedrijf: Zoogdiervereniging vzz
Reactiesnelheid: 71 uur
Waardering: 8.4 (van max. 10)
Meer informatie over Van Diedenhoven vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over VleermuizenVragen over Vleermuizen via RSS. Klik hier.
RSS over Vleermuizen op jouw website?Vragen over Vleermuizen op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over VleermuizenVragen over Vleermuizen via E-mail. Klik hier.

flora en faunawet cointra bomenverordordening

[Gesteld op: 28-05-2010]

Toelichting:
Goedemiddag,

Ik wil u graag het volgende probleem voorleggen, in de vorm van een hypothetische voorbeeld situatie.

Een projectontwikkelaar heeft een of meer bomen waarin roeken, een specht, vleermuizen en beschermde insecten een vaste verblijfplaats dan wel rustplaats hebben en zich ook voortplanten.
Hij wil hier een appartementencomplex gaan bouwen en vraagt via een omgevingsvergunning een kapvergunning aan.

De gemeente heeft er vanuit werkgelegenheid, leges opbrengsten en uitbreiding van het woningbestand belang bij om de kapvergunning te verlenen.

In de bomenverordening staat het weigeringcriterium natuurwaarden.
In de praktijk zal in dit geval de afwegingen de natuurwaarde niet als weigeringsgrond gehanteerd worden en zal de kapvergunning verleend worden.
Op basis van de Flora en Faunawet zou een vergunning op de verbodsbepalingen niet afgegeven worden.

Mijn vragen zijn:
1. Is de gemeente bevoegd om in geval er zich in een houtopstand beschermde Flora en Fauna bevindt een kapvergunning af te geven?

2. Of mag de gemeente een kapvergunning afgeven en de aanvrager informeren dat hij op grond van de Flora en Fauna wetgeving niet mag kappen en hiervoor een ontheffing aan moet vragen bij L.N.V. ?

3. Of moet de gemeente de kapvergunning weigeren omdat zich in de houtopstand beschermde F&F bevindt en dus de weigeringsgrond natuurwaarde hanteren?

4. Of moet de gemeente de kapvergunning weigeren middels de weigeringsgrond natuurwaarde in afwachting van een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van dienst regelingen of L.N.V.?

Onduidelijkheid in deze zal naar mijn mening de natuur de dupe laten zijn en dat is volgens mij niet de bedoeling van de wetgever.

Ik hoop dat u mij op korte termijn duidelijkheid kunt geven zodat ik e.e.a zo nodig in de bomenverordening van de gemeente kan verwerken.

Met vriendelijke groeten,

Arnold van der Staak
Antwoord:
Er is een protocol dat gevolgd moet worden bij het verlenen van kapvergunningen, waarin onder andere staat dat er onderzoek moet worden gedaan naar de natuur die voorkomt in het betreffende gebied. Dit protocol is te vinden op de website van het Netwerk Groene  Bureaus, kijk onder activiteiten (http://www.netwerkgroenebureaus.nl/).
Vraag in ieder geval na of er onderzoek naar is gedaan en draag aan dat dit
noodzakelijk is. Volgens art 2 (zorgplicht) van de Flora- en faunawet is de
initiatiefnemer verplicht om te onderzoeken of het project niet in strijd
is met de Flora- en faunawet.
 
De gemeente moet voor het vaststellen van bestemmingsplannen controleren of
dat in strijd is met andere wetgeving. In dit kader dienen zij ook te
(laten) onderzoeken of er geen beschermde dieren verstoord worden.
Daar kun je de gemeente op aanspreken.
 
Voor het beschermen van de vleermuis, gaat de wetgeving (Flora- en
faunawet) uit van het begrip 'gunstige staat van instandhouding'
 
Voor strikt beschermde soorten, waaronder alle soorten vleermuizen vallen,
moet voorkomen worden dat een ingreep/bouwplan ernstige gevolgen heeft voor
de populaties in het gebied (op regionale en landelijke schaal).
Als er bij het project niet met alle voorkomende soorten rekening wordt
gehouden, is het belangrijk dit te melden!
Voor alle soorten moeten er voldoende maatregelen genomen worden.
 
Om de vleermuis te beschermen worden de vaste verblijfplekken beschermd.
Dit zijn naast kraamkolonie en winterverblijf ook paarkwartier,
zwermlocaties en zomerverblijf. De vaste verblijfplekken zijn ook beschermd
als er even geen vleermuizen aanwezig zijn. Een winterverblijf mag je in de
zomer niet zomaar weghalen.
 
Er moet gekeken worden naar de functies:
 - kraamverblijf (kraamkolonie)
 - zomerverblijf (solitaire of kleine groepjes mannetjes en vrouwtjes
zonder jongen)
 - paarkwartier
 - winterverblijf
 - vaste vliegroute (tussen verblijfplek en foerageergebied, tussen
verblijfplekken en trekroutes tussen zomer- en winterverblijf) *
 - foerageergebied *
 
* foerageergebieden en vaste vliegroutes worden alleen beschermd als ze
essentieel zijn voor het functioneren van een vaste verblijfplek (als er
geen eten is heeft het weinig nut een verblijfplek te beschermen).
Het is dus van belang ook de omgeving van het project te bekijken en te
beoordelen op de verschillende functies.
 
Bekijk ook of alle effecten zijn meegenomen: denk naast het kappen, slopen
en bouwen ook aan de effecten van de toename van verlichting, de
versnippering van leef- en foerageergebied, doorbreken van vliegroutes e.d.
Het gaat niet alleen om de verstoring van de bouwwerkzaamheden, maar ook om
de effecten van het project tijdens de gebruiksfase. Voor vleermuizen komt
het meestal neer op overtreding van art 11 van de Flora- en faunawet:
verstoring van vaste verblijfplekken.
 
Bij projecten waar soorten voorkomen die beschermd worden onder de
Habitatrichtlijn, moet de initiatiefnemer 'dwingende redenen van groot
openbaar belang' voor het project hebben (het bij wet genoemde belang
'ruimtelijke ingreep' is niet van toepassing volgens art 6 van de
Habitatrichtlijn). Hier kun je ook op letten bij een bezwaar. Let er
hierbij op wat aangevoerd is als reden voor het project en of het in het
provinciale of gemeentelijke beleid is vastgelegd. Is er een woning tekort,
is er een tekort in de prijsklasse die beoogd wordt? Is nieuwbouw nodig of
kan er ook gerenoveerd worden?
 
Voordat een ontheffing goedgekeurd kan worden, moeten er ook alternatieven
bekeken zijn. Als er een beter alternatief is, moet hiervoor gekozen worden.
Denk aan: kan er ook op een andere locatie gebouwd worden waar er minder
schadelijke effecten voor de soorten zijn? Is inbreiding in de stad
mogelijk? Is renovatie van bestaande gebouwen mogelijk? Kunnen de bomen met
verblijfplekken (incl de functionele gebruiksruimte, denk aan microklimaat
boomholte) behouden worden?
 
Als je bezwaar indient moet je er ook opletten dat je als vereniging /
rechtpersoon belang bij het project hebt. Anders wordt je bezwaar
onontvankelijk verklaard. In de statuten van de vereniging moet duidelijk
omschreven zijn wat je doelstelling is en tot welk gebied je je richt. De
algehele bescherming van natuur en milieu is bv te vaag. Noem soortgroepen
/ onderwerpen en een globaal omrand gebied.
 
Let ook op de Natuurbeschermingswet en het beleid voor de Ecologische
Hoofdstructuur. Maakt het bos/park deel uit van een beschermd natuurgebied
of ligt er een beschermd natuurgebied in de buurt? Dan kun je toetsen aan
de externe werking van deze wetgeving. Heeft deze toetsing plaatsgevonden,
lees het na in de quickscan? Bij de Natuurbeschermingswet heb je dan te
maken met de Habitattoets of een Passende beoordeling en voor het beleid
omtrent de EHS met de 'Nee-tenzij'-toets. Als er beschermde gebieden in de
buurt liggen zoek dan de doelstellingen op. Het project mag geen negatief
effect op de doelstellingen van de natuurgebieden hebben. De effecten van
grondwateronttrekking kunnen bijvoorbeeld op grote afstand nog effect
hebben.
Zoek ook na of de gemeente een specifiek natuurbeleid voert voor dit park,
heeft de gemeente een stedelijke ecologische hoofdstructuur...
 
Je kan ook nog letten op andere onderdelen van het project: is er een
bodem-, lucht- en geluidonderzoek gedaan, externe veiligheid, archeologisch
onderzoek, watertoets... om hier bezwaar tegen te maken, moet je daar wel
rekening mee houden met de omschrijving van het doel van je vereniging.
 
Je kan bezwaar maken tegen het bestemmingsplan of kapvergunning (let op
publicaties in locale kranten) en/of tegen een verleende ontheffing (alle
verleende ontheffingen worden gepubliceerd op www.minlnv.nl, ze mogen dan
alleen wel al aan de slag gaan). De bezwaartermijn is 6 weken, geloof ik.
 
Als achtergrond kun je vanaf de website www.minlnv.nl de 'Handreiking
Bestemmingsplan en Natuurwetgeving' downloaden
(www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=17177)
 
Naast de vleermuis kun je ook op andere diersoorten letten. Voor
bepaalde vogelsoorten zijn de nesten jaarrond beschermd (uilen, spechten en roofvogels). Voor dit beleid kun je het best de recentelijk verleende
goedkeuring voor de gedragscode voor de bouw (Neprom) erop nalezen
(http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&p_file_id=36944)
of misschien biedt de website www.vogelsendewet.nl aanknopingspunten.


Beantwoord door:
van Diedenhoven
profielpagina


Gerelateerde vragen aan flora en faunawet cointra bomenverordordening:

wat is nou beter voor je hond .vers voer of brokke
      [Gesteld in Hondenvoeding]
2009-03-15 21:31:13
hallo wil een vraag stellen over passifloracompl.
      [Gesteld in Homeopathie]
2009-09-15 22:03:21
Vraag over regelgeving overheid
      [Gesteld in Overheid]
2010-05-20 00:29:07
bouwen in een gebied waar vleermuizen leven
      [Gesteld in Vleermuizen]
2010-09-23 15:11:05
Bang voor voedselallergie
      [Gesteld in AllergieŰn]
2012-09-18 15:21:54

Gemiddelde score Vleermuizen: 8.4 (15x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+