Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Europees Recht
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Europees recht en krijg online een antwoord van de specialist in Europees recht

Zelf een vraag over Europees recht? Klik hier.
Meer vragen over Europees recht.
De huidige beheerder van de rubriek Europees recht:
Naam: Nic
Bedrijf: Europa correct
Reactiesnelheid: 32 uur
Waardering: 7.2 (van max. 10)
Meer informatie over Nic vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Europees rechtVragen over Europees recht via RSS. Klik hier.
RSS over Europees recht op jouw website?Vragen over Europees recht op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Europees rechtVragen over Europees recht via E-mail. Klik hier.

Gemeenschapsrechten opbouwen Italie?

[Gesteld op: 12-04-2010]

Toelichting:
Wij zijn een jong stel, ik nederlands hij mexicaans hij is nu in Nederland sinds eind januari. Wij wilden graag de zogenaamde Belgie route doen, gezien onze relatie van 5 jaar inmiddels, hiervoor woonden we samen in Mexico. Een gemeenschappelijke vriendin heeft ons echter uitgenodigd om naar Italie te komen in plaats van Belgie, echter weet ik niet goed hoe de regels worden toegepast in Italie? Ik weet dat het overal hetzelfde zou moeten zijn, uit ervaring weet ik echter dat bijvoorbeeld in Antwerpen de regels weer heel anders worden toegepast dan in andere steden van Belgie. Het punt is dat we allebei gewoon graag willen kunnen werken, ik had begrepen dat als we beiden naar een land buiten Nederland zouden gaan dit mogelijk is? Ik hoop dat u ons kunt helpen want het is voor ons een deprimerende situatie, onze enige andere optie zou zijn terugkeren naar Mexico, waar ons ook niet direct een zeker bestaan wacht. Of over de grens gaan naar bv Turkije maar de Mexicaanse ambassade gaf aan dat alleen en enkel eerst terugkeren naar Mexico, en daarna weer terugkeren naar EU mijn vriend van een nieuw toeristenvisum zou kunnen voorzien. Ik weet niet of dit waar is, ik hoop in ieder geval erg dat u ons kunt helpen!
Alvast vriendelijk bedankt en hartelijke groeten.
Antwoord:
Om Uw vraag te beantwoorden kunt U mij vertellen of U getrouwd bent of een samenwoningscontract heeft? Want u zegt een stel te zijn. Dit in verband dat het dan makkelijker is. Als u dat niet bent dan kunt U nog gewoon naar Italie. Niet teruggaan naar Mexico dus! Ik zal U dan verder vertellen hoe U te werk moet gaan. U kunt ook vragen stellen op deze site:

http://rechtopgezinshereniging.nl

Dat is de meest updatet en correcte site op het gebied van informatie over het EU Gemeenschapsrecht
Dit is ook een goede uitspraak:


Samenwoonvereiste EU-onderdaan (uitspraak)

Posted: 16 Apr 2010 12:17 AM PDT

LJN: BM1125, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Rotterdam , Reg.nr.: AWB 09/9598 Datum uitspraak: 31-12-2009 Datum publicatie: 14-04-2010 Rechtsgebied: Vreemdelingen Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: ‘(…) Uit de hiervoor aangeduide paragrafen uit de Vc 2000, in onderlinge samenhang bezien, leidt de rechtbank af dat verweerder het beleid hanteert...

Blog van een Nederlandse juriste vreemdelingenrecht Blog of a Dutch lawyer specialised in immigration law on http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com

De gehele uitspraak:

16 april 2010

Samenwoonvereiste EU-onderdaan (uitspraak)

LJN: BM1125, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Rotterdam , Reg.nr.: AWB 09/9598 


Datum uitspraak: 31-12-2009 
Datum publicatie: 14-04-2010 
Rechtsgebied: Vreemdelingen 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie: ‘(…) Uit de hiervoor aangeduide paragrafen uit de Vc 2000, in onderlinge samenhang bezien, leidt de rechtbank af dat verweerder het beleid hanteert dat sprake is van een deugdelijk bewezen relatie als bedoeld in artikel 8.7, vierde lid, van het Vb 2000, indien de ongehuwde partner van de EU-onderdaan kan aantonen dat hij of zij hier te lande feitelijk samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert en dat hij of zij al meer dan zes maanden, al dan niet in Nederland, met die EU-onderdaan heeft samengewoond. Voorts leidt de rechtbank uit deze paragrafen af dat de ongehuwde partner ten bewijze hiervan in ieder geval een inschrijving uit het GBA dient te overleggen en daarnaast ook naar buiten toe hetzelfde adres moet voeren. Tot slot kan uit het door verweerder gehanteerde beleid worden afgeleid dat onder alle omstandigheden moet zijn voldaan het vereiste dat de ongehuwde partner en de EU-onderdaan een relatie hebben. (…) Niet in geschil is dat, wil er sprake zijn van een duurzame relatie als bedoeld in artikel 8.7, vierde lid, van het Vb 2000, de aanvrager en de EU-onderdaan in ieder geval dienen samen te wonen. Hoewel het ontbreken van een GBA-inschrijving een sterke indicatie vormt dat de aanvrager en de EU-onderdaan niet samenwonen, kan daaruit niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat geen sprake is van samenwoning. Voor die conclusie biedt de Richtlijn noch de in het kader daarvan geïmplementeerde bepalingen in het Vb 2000 steun. Naar het oordeel van de rechtbank biedt deze regelgeving de ruimte om ten bewijze van het samenwonen andere bescheiden te overleggen dan een GBA-inschrijving. Dat kunnen ook, zoals volgt uit het arrest van het Hof van 9 januari 2007 (LJN: AZ7474), andere dan van overheidswege verstrekte bescheiden zijn. De rechtbank is echter van oordeel dat eiseres met enkel het overleggen van de relatieverklaring niet aannemelijk heeft gemaakt samen te wonen met referent. Dat van eiseres meer bewijsmiddelen dan een verklaring van de betrokkenen mag worden verlangd, kan worden afgeleid uit het arrest van het Hof van 25 mei 2000 (LJN AG9013). Het betoog van eiseres dat het nuttig effect van de Richtlijn wordt ontnomen indien om meer bewijsstukken dan alleen een relatieverklaring wordt gevraagd, slaagt niet. Naast de omstandigheid dat het niet onredelijk bezwarend kan worden geacht voor eiseres om een inschrijving uit het GBA te overleggen, had zij op eenvoudige wijze andere bewijsmiddelen, bijvoorbeeld poststukken waaruit blijkt dat zij en referent hetzelfde adres hebben, kunnen overleggen. (…)’ 

Bron: rechtspraak.nl

Een Nederland-route zaak


Ik hoop dat U dit leest want ik zet het tussen een al bestaand antwoord in!


Even over het verlopen van Uw partners visa. Als U voor het verlopen daarvan naar Italie gaat is er niets aan de hand want U mag in ieder lidstaat met uw partner verblijven en omdat het uw partner is en u gebruik maakt van Uw gemeenschapsrecht kan hij/zij niet illegaal verworden, zie het Brax arrest::


 

28.9.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 233/3

ARREST VAN HET HOF

van 25 juli 2002

in zaak C-459/99 (verzoek van de Raad van State om een

prejudiciële beslissing): VZWBeweging tegen Rassenhaat,

Antisemitisme en Xenofobie (BRAX) tegen Belgische

Staat (1)

(„Onderdanen van derde landen die gehuwd zijn met onderdanen

van lidstaten — Visumplicht — Recht van echtgenoten

om zonder identiteitsbewijzen of visum het land binnen

te komen—Verblijfsrecht van onregelmatig binnengekomen

echtgenoten—Verblijfsrecht van regelmatig binnengekomen

echtgenoten wier visum is verlopen op ogenblik van aanvraag

van verblijfsvergunning — Richtlijnen 64/221/EEG, 68/

360/EEG en 73/148/EEG en verordening (EG) nr. 2317/

95”)

(2002/C 233/04)

(Procestaal: Frans)

(Voorlopige vertaling; de definitieve vertaling verschijnt in de Jurisprudentie

van het Hof)

In zaak C-459/99, betreffende een verzoek aan het Hof

krachtens artikel 234 EG van de Raad van State (België), in

het aldaar aanhangige geding tussen VZW Beweging tegen

Rassenhaat, Antisemitisme en Xenofobie (BRAX) en Belgische

Staat, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de

artikelen 1, lid 2, 3, lid 3, en 9, lid 2, van richtlijn 64/221/EEG

van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de

voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten

aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn

uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de

volksgezondheid (PB 1964, 56, blz. 850), de artikelen 3 en 4

van richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968

inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing

en het verblijf van de werknemers der lidstaten en van hun

familie binnen de Gemeenschap (PB L 257, blz. 13), de

artikelen 3 en 6 van richtlijn 73/148/EEG van de Raad van

21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de

verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten

binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten

van diensten (PB L 172, blz. 14), en verordening (EG) nr. 2317/

95 van de Raad van 25 september 1995 ter bepaling van de

derde Staten waarvan de onderdanen bij overschrijding van de

buitengrenzen van de lidstaten in het bezit moeten zijn van

een visum (PB L 234, blz. 1), heeft het Hof, samengesteld als

volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, N. Colneric en S. von

Bahr, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward,

J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen en J. N. Cunha

Rodrigues (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: C. Stix-

Hackl; griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur, op 25 juli

2002 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1) Artikel 3 van richtlijn 68/360/EEG van de Raad van

15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van

de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der lidstaten

en van hun familie binnen de Gemeenschap, artikel 3 van

richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake

de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het

verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de Gemeenschap

ter zake van vestiging en verrichten van diensten, en verordening

(EG) nr. 2317/95 van de Raad van 25 september 1995 ter

bepaling van de derde staten waarvan de onderdanen bij

overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten in het bezit

moeten zijn van een visum, dienen tegen de achtergrond van het

evenredigheidsbeginsel aldus te worden uitgelegd, dat een

lidstaat een onderdaan van een derde land die gehuwd is

met een onderdaan van een lidstaat en die zonder geldige

identiteitskaart of geldig paspoort, of in voorkomend geval

zonder visum, zijn grondgebied tracht binnen te komen, niet

aan de grens mag terugwijzen wanneer deze echtgenoot het

bewijs kan leveren van zijn identiteit en huwelijksband, en uit

niets blijkt dat hij een gevaar is voor de openbare orde, de

openbare veiligheid of de volksgezondheid in de zin van

artikel 10 van richtlijn 68/360 en artikel 8 van richtlijn 73/

148.

2) Artikel 4 van richtlijn 68/360 en artikel 6 van richtlijn 73/

148 moeten aldus worden uitgelegd, dat een lidstaat op grond

van deze bepalingen niet een verblijfsvergunning kan weigeren

aan een onderdaan van een derde land die het bewijs kan leveren

van zijn identiteit en van zijn huwelijk met een onderdaan van

een lidstaat, en hem niet van het grondgebied kan verwijderen,

op de enkele grond dat hij het grondgebied van de betrokken

lidstaat onregelmatig is binnengekomen.

3) De artikelen 3 en 4, lid 3, van richtlijn 68/360, de artikelen 3

en 6 van richtlijn 73/148, en artikel 3, lid 3, van richtlijn 64/

221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de

coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere

maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die

gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de

openbare veiligheid en de volksgezondheid, moeten aldus worden

uitgelegd, dat een lidstaat niet een verblijfsvergunning kan

weigeren aan een onderdaan van een derde land die gehuwd is

met een onderdaan van een lidstaat en het grondgebied van

deze lidstaat regelmatig is binnengekomen, en hem niet van het

grondgebied kan verwijderen, op de enkele grond dat zijn visum

verlopen is vóór de aanvraag van de verblijfsvergunning.

4) De artikelen 1, lid 2, en 9, lid 2, van richtlijn 64/221 moeten

aldus worden uitgelegd, dat een buitenlandse echtgenoot van

een onderdaan van een lidstaat het recht heeft een besluit tot

weigering van afgifte van een eerste verblijfsvergunning of een

besluit tot verwijdering van het grondgebied vóór de afgifte van

een dergelijk document, voor te leggen aan de in artikel 9,

lid 1, bedoelde bevoegde instantie, ook wanneer hij geen

identiteitsbewijs bezit dan wel visumplichtig is maar het

grondgebied van de lidstaat zonder visum is binnengekomen of

er na het verlopen van zijn visum is gebleven.

(1) PB C 47 van 19.2.2000.

 

 

Kunt U mij nog even laten weten of U er nu uit ben als u dit leest? Met groet, Nic 
Reactie vraagsteller:
Allereerst: hartstikke bedankt voor uw spoedige antwoord!!!
Wij zijn niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract. We zouden het niet erg vinden om te trouwen, we vonden het alleen nooit echt nodig, hebben een relatie van 5 jaar al, maar als het het proces makkelijker maakt zouden we het niet erg vinden.
Verder verloopt het visum van mijn partner wel binnen 2 weken, vandaar dat we een beetje binnen een lastig parket zitten. Ik heb veel informatie gevonden via buitenlandsepartner.nl, dus ik weet wel het een en ander al over europees recht, echter staat daar meer informatie in over BelgiŰ dan andere landen, vandaar de zoektocht naar verdere info over ItaliŰ...
Ik zal in ieder geval zeker de door u gegeven site bestuderen!!
Nogmaals bedankt!
 
Antwoord Beheerder:
Misschien helpt U dit verder?

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

14 april 2010 ... 4.3 Als bewijs voor haar stelling dat zij een duurzame relatie heeft met ...aan het EU gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf)”, ...
zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx?snelzoeken=t... - In cache
Als je als ongetrouwd stel na de Belgie/Duitsland/EU-route een EU toetsing in Nederland aanvraagd moet je bewijzen dat je eenduurzame relatie hebt. 

Maar wanneer is een relatie duurzaam? 
Een duurzame relatie wordt hoofdzakelijk aangetoond met het voeren van een gezamenlijke huishouding. 
Hieronder geeft de rechter tekst en uitleg a.d.h.v. de wetgeving in Nederland 

Citaat:
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b van de Richtlijn2004/38/EG aan verweerder beoordelingsruimte laat of sprake is van een duurzame relatie
Met het criterium “deugdelijk bewezen duurzame relatie als gegeven .. heeft verweerder (de IND/staatsecretaris) ... op juiste wijze uitvoering geven aan de richtlijn. 
... in paragraaf B10/1.7 van de Vc 2000, dat een duurzame relatie in ieder geval zal worden aangenomen indien met deugdelijk bewijs kan worden aangetoond dat de ongehuwde partner en de EU/EER onderdaan of onderdaan van Zwitserland, die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer, reeds gedurende een termijn van zes maanden een gezamenlijke huishouding voeren dan wel (recentelijk) hebben gevoerd of indien uit de relatie een kind is geboren, kan dan ook de rechterlijke toets doorstaan. 
Verweerder heeft goed geoordeeld... verlangen dat om aan te tonen dat 
sprake is of is geweest van het voeren van een gezamenlijke huishouding oftewel samenwoning, buiten Nederland gedacht kan worden aan het overleggen van: 
- een bewijs van inschrijving in een gemeentelijke administratie 
- huurcontracten 
- afschriften van rekeningen op beider naam en als bewijs om aan te tonen dat de ongehuwde partners in Nederland samenwonen 
- dan wel (recentelijk) hebben samengewoond een inschrijving in de GBA op hetzelfde adres te verlangen.
 
... 
Dat verweerder in een spoeddebat over de zogenaamde 'Europa-route' van 27 januari 2009 uitleg heeft gegeven over het beleid inzake afgifte van een document als hier in geschil en heeft verklaard 
dat er omstandigheden kunnen zijn waarbij toch sprake is van een duurzame relatie hoewel geen GBA-uittreksel is overgelegd waaruit zes maanden samenwoning blijkt maar dat bijvoorbeeld bij vier maanden aanvullend bewijs kan worden geleverd van een langer durende relatie, doet daar niet aan af. 
De voorzieningenrechter stelt voorop dat de bewijslast bij een aanvraag als de onderhavige bij verzoeker ligt en dat verweerder in het spoeddebat slechts heeft beoogd te betogen dat de bewijsmiddelen ter voldoening aan de bewijslast niet limitatief zijn. ...

www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BL3460 

Dus terugkomend op 'wanneer is een relatie duurzaam?' 
In ieder geval wanneer men op basis van documenten kan aantonen/aannemelijk maken dat men gedurende een periode van 6 maanden heeft samengewoond, voordat er een EU toetsing heeft plaats gevonden. 
Deze 6 maanden hoeven niet direct voor de EU toetsing te zijn, maar bij voorkeur zo dicht mogelijk. 

Dus 6 maanden is dus de grens waar expliciet geen twijfels meer bestaan over de duurzaamheid van een relatie
Echter kan de periode van samenwonen ook korter zijn wanneer men een relatie van bijvoorbeeld meerdere jaren. 
Maar zoals de rechter zelf aangeeft, de IND heeft zelf de vrijheid om hier een oordeel over te vellen, zolang het geen 6 maanden betreft. Uiteraard staat de weg naar de rechter altijd open om het ongelijk van de IND aan te tonen. 
Wellicht kunnen ongetrouwde stellen die korter dan 6 maanden hebben samengewoond, in een reply verduidelijken hoe de INDhiermee omgaat. 

Wat wel belangrijk is dat het bewijslast van het aantonen van de samengebleven periode bij jezelf ligt. 
Dus niet bij de IND! Logischerwijs is het dus een voordeel als je bijv. 6 maanden in Belgie hebt verbleven en dit kunt aantonen met een inschrijving bij de gemeente of wanneer jullie een gezamenlijk kind hebben. 

Tot slot, het aantonen van een duurzame relatie staat los van de bewijslast voor het aantonen oneigenlijk gebruik van je rechten van de EU route. 
De bewijslast hiervoor ligt namelijk bij de IND!

In Italie kunnen Jullie je het best samen inschrijven op het zelfde adres en verder alle bewijzen zoals op naam gestelde bus en treinkaartjes. U kunt mij vragen wat u wilt. Ik houd de mail in de gaten, met groet Nic
Beantwoord door:
Nic
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Gemeenschapsrechten opbouwen Italie?:

Registratie in Italie kan dat? Toch vaarbewijs?
      [Gesteld in Boten]
2008-07-03 10:44:40
Hoe krijg ik een gespierde lichaam?
      [Gesteld in Gewichtstraining & Bodybuilding]
2008-08-14 20:09:49
BTW wel of niet verlegd?
      [Gesteld in Omzetbelasting]
2008-10-13 16:43:06
import wijn nederland vanuit italie
      [Gesteld in Import & Export]
2010-01-06 15:02:32
buitenlandse lening aftrekbaar in box 3?
      [Gesteld in Belastingen-Noord Brabant]
2013-06-09 19:13:14

Gemiddelde score Europees recht: 7.2 (62x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258156
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+