Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Management » Interim Management » Wet Werk En Bijstand
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Wet Werk en Bijstand en krijg online een antwoord van de specialist in Wet Werk en Bijstand

Zelf een vraag over Wet Werk en Bijstand? Klik hier.
Meer vragen over Wet Werk en Bijstand.
De huidige beheerder van de rubriek Wet Werk en Bijstand:
Naam: Legal2People
Bedrijf: Legal2people
Reactiesnelheid: 14 uur
Waardering: 8.7 (van max. 10)
Meer informatie over Legal2People vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via RSS. Klik hier.
RSS over Wet Werk en Bijstand op jouw website?Vragen over Wet Werk en Bijstand op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via E-mail. Klik hier.

WWB en eenmalige gegevensuitvraag

[Gesteld op: 08-12-2009]

Toelichting:
In de WWB hebben we te maken met een inlichtingenplicht. Stel: ik heb gegevens verstrekt aan de dienst Belastingzaken en niet aan de dienst Sociale Zaken maar het daar wel gemeld (!).
Als de dienst Sociale Zaken dan stelt dat ik niet aan de inlichtigenplicht heb voldaan omdat ik stukken niet heb ingeleverd (maar hen wel gewezen op de aanwezigheid van die stukken) kan ik dan wijzen op de Wet eenmalige gegevensuitvraag. Die gegevens kunnen dan immers bij Belastingzaken betrokken worden.

Geldt deze wet voor zowel Sociale Dienst als belastingzaken (dus ook andersom, gegevens ingediend bij de Soc. dienst en niet verstrekt aan Belastingzaken) ?
Antwoord:

Beste vraagsteller,

De basis van inlichtingenplicht in de WWB is artikel 17 WWB: Dit artikel is aangepast naar aanleiding van de Wet Eenmalige uitvraag ( WEU).

Art. 17. Inlichtingenplicht 

-1. De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.
-2. De belanghebbende is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.
-3. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht.
-4. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

In de Memorie van Toelichting staat het volgende:

Uitgangspunt blijft dat van de belanghebbende die een beroep doet op een specifieke overheidsvoorziening verlangd kan worden dat hij voldoende gegevens en inlichtingen verstrekt die het de uitvoerder van die voorziening mogelijk maakt te beoordelen of het beroep op die voorziening terecht wordt gedaan. Het feit dat burgemeester en wethouders niet alleen bij een aanvraag om bijstand of om ondersteuning bij arbeidsinschakeling, maar ook in andere stadia van bijstandverlening en arbeidsinschakeling concrete informatie en bewijsstukken van de belanghebbende vragen, laat onverlet dat de belanghebbende onverwijld uit eigen beweging inlichtingen dient te verstrekken indien het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die feiten en omstandigheden, of de daarin opgetreden wijzigingen, van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of zijn recht op bijstand. Verstrekt de belanghebbende niet of niet alle gevraagde inlichtingen en bewijsstukken, dan heeft dat gevolgen voor de beoordeling door burgemeester en wethouders van het recht op bijstand of ondersteuning bij arbeidsinschakeling.
     Het tweede lid bevat een algemene medewerkingsverplichting die zowel geldt ten aanzien van de arbeidsinschakeling als de verlening van bijstand. Burgemeester en wethouders vertalen de algemene medewerkingsverplichting in individuele situaties in één of meer concrete verplichtingen. Zo kan bijvoorbeeld van de belanghebbende gevergd worden dat hij medewerking verleent aan een huisbezoek. Het niet verlenen van de specifiek verlangde medewerking kan voor burgemeester en wethouders aanleiding vormen de verlening van bijstand op te schorten.

In de Wet Eenmalig uitvraag is het volgende opgenomen:

Aparte aandacht vraagt de plicht van de burger om, niet alleen wanneer de organisaties daar om vragen, maar ook uit eigen beweging relevante feiten en omstandigheden aan de betreffende organisatie te melden. Deze inlichtingenplicht is in de diverse socialezekerheidswetten opgenomen en legt bij de burger een eigen verantwoordelijkheid neer om alle informatie die van belang is voor uitvoering van de wet spontaan te melden. Het spreekt voor zich dat een (overheidsbreed) systeem voor meervoudig gebruik van gegevens (via basisregistraties) ook gevolgen heeft voor dit onderdeel van de inlichtingenplicht van de burger. Bedoeling van dit systeem is immers dat een burger bij wijziging van een bepaald gegeven of een omstandigheid dit niet bij talrijke overheidsinstanties hoeft te melden; melding bij het orgaan dat aangewezen is voor beheer van het betreffende gegeven (bijvoorbeeld de gemeente voor persoonsgegevens in de GBA) zou moeten volstaan, waarna de overheid zelf ervoor zorg draagt dat de wijziging daar waar nodig bekend wordt.

Conclusie:

De klant hoeft zijn gegevens vanaf 1 januari slechts eenmalig te verstrekken. Hiertoe kan hij weigeren gegevens te verstrekken die reeds bekend zijn.

Op de langere termijn hoeft een klant ook wijzigingen in zijn situatie die reeds bekend zijn, niet meer te melden. Voor het zover is, moeten alle registraties binnen de overheid op orde zijn en ontsluitbaar via elektronische weg.

Wij kennen nog geen jurisprudentie op dit punt maar denken dat u nog steeds wijzigingen in uw situatie die relevant zijn moet melden. Echter gegevens die reeds bekend zijn bij de belastingdienst ten tijd van de aanvraag vallen er ons inziens niet onder.

Met vriendelijke groeten,

Legal2People

 
Reactie vraagsteller:
Bedankt voor uw duidelijke en uitgebreide antwoord. Zoals ik dit interpreteer (
en dit leid ik ook af uit uw antwoord) moet ik de Soos inlichten maar hoef ik de
bewijsstukken niet te verstrekken als deze al naar een andere afdeling binnen
de gemeente zijn gestuurd. Ik moet wel melden aan wie ik deze stukken heb
verstrekt.

Heeft u enig idee of dit andersom ook geldt. Stukken die naar de Sociale Dienst
zijn gestuurd, moet de dienst Belastingen deze betrekken via het Digitaal Klant
dossier. Uiteraard nadat ik hen ervan op de hoogte heb gesteld dat ik de stukken
naar de Sociale Dienst heb gestuurd. Ik vermoed van wel maar wil op zeker
spelen. Ik begrijp dat dit meer een belastingvraag is maar heeft ook
betrekking op het DKD dat ook "gevuld" wordt door de dienst Sociale Zaken.

Bedankt.
 
Antwoord Beheerder:

Beste vraagsteller,

Wij zouden adviseren toch zoveel mogelijk op eigen initiatief te verstrekken, maar lukt dat niet en zijn de gegevens al bekend dat kunt u zich daar in ieder geval ten opzichte van de sociale dienst wel op beroepen.  Bijvoorbeeld bij aanvraag Langdurigheidstoeslag moeten de gegevens over bijvoorbeeld het jaar 2000 wel bekend zijn bij de belastingdienst en hoeft u deze gegevens niet nog een keer aan de sociale dienst te verstrekken.

Beantwoord door:
Legal2People
profielpagina


Gerelateerde vragen aan WWB en eenmalige gegevensuitvraag:

sta ik in mijn recht of niet?
      [Gesteld in Ontslag]
2009-03-24 16:18:14
mag je smartegeld ontvangen
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2009-06-30 12:45:21
uitbetaling van eenmalige vakvolwassenentoeslag
      [Gesteld in Arbeidsrecht Utrecht]
2010-12-17 02:54:11
Heen en weer worden geslingerd door de WWB.
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2011-02-06 09:02:26
wwb uitkering en recht op smartegeld
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2013-04-26 15:22:20

Gemiddelde score Wet Werk en Bijstand: 8.7 (4701x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+