Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Management » Interim Management » Wet Werk En Bijstand
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Wet Werk en Bijstand en krijg online een antwoord van de specialist in Wet Werk en Bijstand

Zelf een vraag over Wet Werk en Bijstand? Klik hier.
Meer vragen over Wet Werk en Bijstand.
De huidige beheerder van de rubriek Wet Werk en Bijstand:
Naam: Legal2People
Bedrijf: Legal2people
Reactiesnelheid: 14 uur
Waardering: 8.7 (van max. 10)
Meer informatie over Legal2People vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via RSS. Klik hier.
RSS over Wet Werk en Bijstand op jouw website?Vragen over Wet Werk en Bijstand op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via E-mail. Klik hier.

Bepaling of ontvangst inkomen dan wel vermogen is?

[Gesteld op: 19-10-2009]

Toelichting:
In het algemeen zijn ontvangsten gerelateerd aan arbeid "inkomsten" die in mindering worden gebracht op de WWB uitkering. Andere ontvangsten zoals bijvoorbeeld "geschenken" zijn niet gerelateerd aan arbeid. Een gechenk zou dan niet in mindering mogen worden gebracht op de uitkering. . .het heeft immers niet het karakter van salaris of beloning voor een dienst. Vanuit bronnen zoals o.a. dit forum blijkt dat geschenken normaliter wel in mindering worden gebracht op de uitkering. Naar mijn mening is dit onjuist en moet een geschenk bijgeteld worden bij het vermogen en zo lang het vermogen onder de € 5455 blijft zou er geen consequentie mogen zijn van het ontvangen van de uitkering.
Voorts is in mijn geval er een incidenteel inkomen per maand uit arbeid dat hoger is dan de bijstandsnorm en dient naam mijn mening bij het vermogen worden opgeteld i.p.v. te worden uitgesmeerd over de volgende maanden. In principe stel ik dat zo lang het vermogen onder de € 5455 blijft ALLE inkomsten als vermogens-opbnouw moeten worden gezien en zodra het vermogen hoger is dan €5455 dan pas zou recht op uitkering beindigd mogen worden. Kan ik dit hard maken onder een artiekel in de WWB zodat mijn incidentele hogere inkomsten niet uitgesmeerd worden naar de volgende maanden?
Op dit puntbestaat er een grote ongelijkheid in de uitvoering van de WWB: Iemand die vermogen ontvangt mag bovendien zijn maandelijkse uitkering krijgen, zelfs als zijn vermogen al € 4000 zou zijn. Iemand die inkomen verdiend wordt direct gekort, ondanks dat zijn vermogen slechts € 100 zou zijn.
Mijn bezwaarwordt ingediend tegen de "uitsmeer methode" die gemeente hanteert. Hoe kan ik mijn stelling onderbouwen?
Antwoord:
Uw eerste punt:

De giften die naar hun aard overeenkomen met de in artikel 32, eerste lid, aanhef en onder a, van de WWB genoemde inkomensbestanddelen, dienen als inkomen te worden aangemerkt. In de regel worden giften dus wel gekort als middel. Het hangt dus van de aard van de gift af of deze wel of niet als middel wordt aangemerkt. Een gift in de vorm van een schilderij bijvoorbeeld zal als vermogen moeten worden aangemerkt. Een gift in de vorm van geld bedoeld voor levensonderhoud als middel.

Uw tweede punt:Als er een inkomen is dat incidenteel boven de bijstandsnorm uitkomt kunnen deze meerdere inkomsten niet worden uitgesmeerd over de andere maanden tenzij de sociale dienst dit duidelijk vantevoren heeft gecommunciceerd: zie artikel 45 WWB en de Memorie van Toelichting hieronder: De hoofdregel is namelijk dat bijstand wordt vastegsteld per maand Art. 45 WWB. Vaststelling en betaling   -1. De algemene bijstand wordt per kalendermaand vastgesteld en betaald. In afwijking van de eerste volzin wordt de vakantietoeslag, voor zover niet reeds eerder betaald, jaarlijks betaald in de maand juni over de aan die maand voorafgaande twaalf maanden of zoveel eerder als de vakantietoeslag over deze periode vaststaat, dan wel binnen drie maanden volgend op de maand waarin de algemene bijstand is beëindigd.
-2. Het college kan op grond van
artikel 18, eerste lid, besluiten de algemene bijstand over een andere periode als bedoeld in het eerste lid vast te stellen of te betalen.
 

 Uit de memorie van toelichting blijkt het volgende: Het tweede lid voorziet in de mogelijkheid om zowel voor wat betreft de vaststelling als de betaling af te wijken van het bepaalde in het eerste lid. Grond voor de afwijking is het individualiseringsbeginsel dat is geformuleerd in artikel 18, eerste lid. Vaststelling van de algemene bijstand over | een afwijkende periode impliceert een afwijkende toepassing van de inkomenstoets. Om burgemeester en wethouders maximaal in staat te stellen maatwerk te leveren, is, anders dan in de Abw, niet aangegeven onder welke voorwaarden de afwijkende inkomenstoets dient plaats te vinden. Het ligt in de rede dat de bepaling toepassing zal vinden in de situatie dat het patroon van de inkomensverwerving en de hoogte van het inkomen daartoe aanleiding geeft. Uit oogpunt van rechtszekerheid dient de belanghebbende van tevoren in kennis te zijn gesteld van de toepassing van deze bepaling. De betrokkene moet immers redelijkerwijs bekend zijn met de consequenties van de toepassing van deze bepaling zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de besteding van inkomen en bijstand.

Wij hopen dat u hieraan wat hebt.

Met vriendelijke groeten,

Legal2People  
Beantwoord door:
Legal2People
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Bepaling of ontvangst inkomen dan wel vermogen is?:

Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder dat je je
      [Gesteld in Overheid]
2009-03-28 19:01:58
Inkomsten hoger dan WWB Bijstandsnorm?
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2009-03-30 17:17:32
Wat is juiste toetsingsinkomen?
      [Gesteld in Financieel]
2010-05-05 21:13:56
mijn vrouw heeft de echtscheiding aangevraagd.
      [Gesteld in Advocaten-Friesland]
2012-09-28 11:45:53
inkomensafhankelijk zorgpremie + getrouwd???
      [Gesteld in Politiek]
2012-10-31 07:08:38

Gemiddelde score Wet Werk en Bijstand: 8.7 (4703x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+