Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier: Home » Beheerders » Lucas Keizer
Adverteren op deze site?

Lucas Keizer - Beheerder profiel

Naam: Lucas Keizer
Bedrijf: Kenniscentrum Geluidsisolatie
Functie: Directeur
Webadres: http://www.kenniscentrumgeluidsisolatie.nl

Rating:
6.9
Gemiddelde reactiesnelheid:
25
uren
(Beantwoorde vragen: 59)
Beheerde categorieën
GeluidsoverlastGeluidsoverlast 

Bedrijfsinfo:
Het kenniscentrum Geluidsisolatie bestaat uit een netwerk van specialisten op het gebied van geluidsisolatie hierdoor zijn we 1 aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Wij faciliteren, adviseren, ontwikkelen en begeleiden de leden van de groep. Het kenniscentrum Geluidsisolatie draagt zorg voor de coördinatie en de afstemming met alle, bij de bouw betrokken, disciplines en personen. Doordat wij onze krachten bundelen zijn wij de grootste organisatie op het gebied van geluid isolatie.
 Persoonlijke info:
We wonen in Nederland zo dicht op elkaar dat het vrijwel onmogelijk is de buren niet te horen, ook normale geluiden dringen regelmatig tot de woning door en uiteraard kunt u ook hier last van hebben. U kunt echter pas actie ondernemen tegen het geluid als er een wet of regel wordt overtreden of als de geluidsoverlast voorkomt uit “onrechtmatig handelen”. De wet bepaald over dit soort geluidsoverlast dat de aard, ernst, duur en de omvang van de geluidshinder en de daardoor veroorzaakte schade bepalen of de geluidsoverlast ook daadwerkelijk juridisch kan worden aangepakt.

De geluidsgrenzen voor particulieren woningen, gemeten aan de gevel, zijn als volgt:
gemiddeld piekbelasting

overdag (07.00 - 18.00) 50 dB(A) 70 dB(A)
's avonds (18.00 - 23.00) 45 dB(A) 65 dB(A)
's nachts (23.00 - 07.00) 40 dB(A) 60 dB(A)
Deze normen gelden niet voor bijzondere situaties. Als er gemiddeld per etmaal hogere geluidswaarden worden gemeten dan kan de geluidsoverlast die u ondervindt onrechtmatig zijn.

Een tweede regeling is te vinden het wetboek van strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt nachtelijk burengerucht. De controle op naleving van deze bepaling berust bij de politie en deze kan dan ook een boete geven aan overtreders van dit artikel. Richtbedrag voor deze boete is € 90,00.

Wat kunt u doen tegen dit burengerucht
Alhoewel u natuurlijk gelijk drastische maatregelen kunt nemen is het volgende stappenplan aan te bevelen om uw probleem op te lossen.


Neem eerst contact op met de buren die de overlast veroorzaken
Indien het contact niets oplevert is het van belang dat u een dossier gaat vormen waarin u nauwkeurig bijhoudt wanneer, hoelang en in welke vorm de overlast plaats vindt.
Meldt schriftelijk bij de overlastgever dat u een dossier aanlegt
Ga na of andere buren ook overlast hebben van de overlastgever zodat u mogelijk samen actie kunt ondernemen
Zoek een vorm van bemiddeling door bijvoorbeeld politie of de woningbouwvereniging
Onderneem juridische stappen, al dan niet via de verhuurder


Contact opnemen met de overlastgever
Soms zijn mensen zich er totaal niet van bewust dat bepaald gedrag overlast oplevert voor anderen. Het is dan ook goed mogelijk dat de overlast alleen al door een vriendelijk gesprek kan worden verholpen. Wellicht is het ook mogelijk dat u samen een tussenweg vindt waardoor beide partijen tevreden zijn. Er zijn vele simpele oplossingen die de geluidsoverlast kunnen verminderen zoals bijvoorbeeld andere vloerbedekking of het trillingsvrij ophangen van geluidsboxen.

Vorm een dossier
Indien een goed gesprek met de buren niet helpt zult u andere stappen moeten gaan ondernemen. Hiervoor is het van belang dat u over de nodige informatie beschikt om de overlast te kunnen aantonen. Het vast leggen van de overlast is dan ook van groot belang. Wellicht is het mogelijk om samen met anderen die ook overlast hebben een dossier aan te leggen. Hou in ieder geval in uw dossier over een lange periode alle incidenten, klachten en eventuele politieoptredens bij. Hoe meer getuigen, hoe beter. Hou ook gemaakte afspraken bij en noteer wanneer deze worden geschonden.


Zoek bemiddeling
Ga naar de politie of dien een klacht in bij de woningbouwvereniging.
Veel wijken hebben een wijkagent die als bemiddelaar kan optreden in het conflict. Helpt dit niet of is deze wijkagent niet aanwezig dan kan de politie alleen optreden als er sprake is van nachtelijke overlast of als in de algemene plaatselijke verordening is vastgelegd dat burengerucht strafbaar is. De politie kan dan een boete uitdelen of, na waarschuwing, geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag nemen

Ook de woningbouwvereniging zal doorgaans eerst trachten om te bemiddelen in het conflict. Een woningbouwvereniging is verplicht u rustig woongenot te bieden en zal dus vaak al het mogelijke doen om deze verplichting na te komen, beginnende bij overleg met betrokken partijen. Gaat het echter om huurders die structureel geluidsoverlast veroorzaken dan kan de woningbouwvereniging ervoor kiezen de huurovereenkomst op te zeggen. Mocht de woningbouwvereniging hieraan niet willen meewerken, ook niet na het verzoek van meerdere huurders, dan zal alsnog een advocaat ingeschakeld moeten worden.

Tenslotte zouden ook conciërges, stadswachten, huismeesters of buurtvaders of buurtbemiddelaar nog kunnen bemiddelen in het conflict

Naar de rechter
Indien u op grond van uw dossier van mening bent dat uw buren onrechtmatig handelen, zoals hierboven omschreven en eerder genoemde maatregelen geen oplossing boden, dan kunt u een civiele procedure starten bij de rechtbank. U zult hiervoor een advocaat in moeten schakelen. De rechter zal in zijn beslissing uw belang en het belang van de tegenpartij afwegen, de uitkomst van de procedure is dus altijd onzeker. De rechter kan de overlastgever een verbod opleggen, indien er niet aan het verbod wordt voldaan moet de tegenpartij een dwangsom betalen. Op zich lijkt dit ideaal, heeft de overlastgever echter geen geld of inkomen dan schiet u hier dus niets mee op.

Een nieuw Geluidscherm die je ook zelf kunt monteren sdrv.ms/MXYgD5Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+